Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Court Issues Fine for Barking Dogs

Llys yn Cyflwyno Cosb am Gŵn yn Cyfarth


Summary (optional)
start content

Llys yn Cyflwyno Cosb am Gŵn yn Cyfarth

Cafodd Susan Davies o Gors Road, Towyn ei barnu’n euog yn dilyn achos yn Llys Ynadon Llandudno ar 10 Mehefin 2021, am nifer o achosion o dorri Hysbysiad Atal Sŵn a dderbyniodd am gyfarth cŵn eithafol gan y cŵn yn ei heiddo.

Cafodd Mrs Davies ddirwy o £400, fe’i gorchmynnwyd i dalu costau o £800 a gordal dioddefwr o £40. Cyfanswm o £1,240.

Dywedodd y Cyng. Goronwy Edwards, Aelod Cabinet Tai a Rheoleiddio, “Mae swyddogion y Gwasanaethau Rheoleiddio wedi gweld cynnydd yn y nifer o gwynion cyfarth cŵn yn ystod y pandemig, a dylai’r dyfarniad hwn gael ei ystyried fel rhybudd clir i bobl eraill nad allent ganiatáu i’w cŵn effeithio’n niweidiol ar safon bywyd eu cymdogion”

Yn ystod dau ymchwiliad o’r gŵyn i benderfynu ar niwsans sŵn ac i gasglu tystiolaeth ar gyfer yr erlyniad, cyflynodd yr achwynwyr oddeutu 1,500 o recordiadau ap sŵn i ddangos sut oeddent yn cael eu heffeithio gan sŵn y cŵn dros gyfnod o 12 mis. https://www.thenoiseapp.com/#/

 

Wedi ei bostio ar 11/06/2021

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content