Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Amlosgfa yn cofio'r plant a gollwyd

Amlosgfa yn cofio'r plant a gollwyd


Summary (optional)
start content

Amlosgfa yn cofio'r plant a gollwyd

Ddydd Llun fe agorodd Amlosgfa Bae Colwyn ei Ardd Goffa Plant.

Daeth rhieni lleol draw i ddathlu’r achlysur o dorri rhuban a chyflwyno siec i Sands, yr elusen marw-enedigaethau a marwolaethau newyddenedigol sydd yn cefnogi teuluoedd wedi’u heffeithio gan farwolaethau babanod. Mae’r rhodd o £7000 gan yr amlosgfa fel rhan o Gynllun Ailgylchu Metelau ICCM.

Mae’r Ardd Goffa yn cynnwys blwch post tylluan arbennig gan Sands.  Mae’r blwch post ar gyfer plant a’u teuluoedd i bostio llythyrau i bobl y maen nhw wedi’i golli ac i'w gael mewn llyfr stori "Dear Mum..."  am Dora y llygoden sydd yn mynegi ei theimladau drwy ysgrifennu llythyrau.  Mae’r ardd hefyd yn cynnwys cysegr canolog i gadw lludw a gwlâu blodau i wasgaru lludw.

Dyluniwyd yr ardd gyda chefnogaeth Columbaria i greu amgylchedd sy’n cynnig cysur i deuluoedd ac yn le braf i feddwl a myfyrio.

 “Ni allwch roi’r teimlad o golli plentyn mewn geiriau. Mae’r ardd wedi’i chreu fel lle heddychlon a lle i gofio, yn agored bob amser i’r rheiny sydd eisiau ei defnyddio,” meddai’r Cynghorydd Donald Milne, Aelod Cabinet gyda chyfrifoldeb am yr amlosgfa a mynwentydd. “Rydym yn hynod o ddiolchgar i’r teuluoedd sydd wedi cefnogi’r ardd ac i’r trefnwyr angladdau, AC Lambert a’i Feibion, Dilwyn Tudor Davies, Meredith Jones a Tom Owen a’i Feibion am eu rhoddion hael sydd wedi ei gwneud hi’n bosib i ni greu'r ardd hon.” 

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn darparu gwasanaeth ac amlosgi neu gladdu unrhyw blentyn lleol hyd at 18 oed am ddim.

Wedi ei bostio ar 24/05/2019

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy