Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Cyclists reminded to dismount at diversion

Caiff beicwyr eu hatgoffa i ddod oddi ar eu beiciau wrth y gwyriad


Summary (optional)
start content

Caiff beicwyr eu hatgoffa i ddod oddi ar eu beiciau wrth y gwyriad

Rhaid i feicwyr sy’n defnyddio promenâd Hen Golwyn ddod oddi ar eu beic i ddefnyddio’r gwyriad ar y llwybr troed i gerddwyr ar hyd gwaelod arglawdd y rheilffordd.

Nid yw’r llwybr troed hwn yn addas i feicwyr. Bydd y gwyriad yno tra byddwn wrthi’n gwneud gwaith i wella’r promenâd yn Splash Point (ger Bwâu Hen Golwyn).

Cofiwch hefyd gadw pellter cymdeithasol o 2m rhyngoch chi a beicwyr a cherddwyr eraill.

Wedi ei bostio ar 22/05/2020

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy