Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Croesawu'r penderfyniad ar drefniadau TGAU a Safon Uwch

Croesawu'r penderfyniad ar drefniadau TGAU a Safon Uwch


Summary (optional)
start content

Croesawu'r penderfyniad ar drefniadau TGAU a Safon Uwch

Mae Aelod Cabinet Addysg Conwy wedi croesawu penderfyniad Llywodraeth Cymru ar drefniadau TGAU a Safon Uwch y flwyddyn nesaf.

Mae Kirsty Williams, Gweinidog Addysg Llywodraeth Cymru, wedi cyhoeddi (10/11/20) na fydd myfyrwyr TGAU na Safon Uwch yn sefyll arholiadau ym mis Mai/Mehefin 2021.  

Yn hytrach, bydd disgyblion yn cael eu graddau ar sail asesiadau a gynhelir yn yr ysgolion. 

Dywedodd y Cynghorydd Julie Fallon, Aelod Cabinet Addysg Conwy: “Rwy’n falch fod y penderfyniad hwn wedi’i wneud, a bod pobl ifanc Conwy bellach yn gwybod beth sydd o’u blaenau ac yn gallu paratoi’n well.”

 “Byddwn yn cydweithio’n agos â’n hysgolion i ddarparu’r cymorth y bydd arnynt ei angen i gynnal yr asesiadau a reolir gan athrawon.”

 

Dolen: Dull Cymru o ymdrin â chymwysterau yn 2021 yn cael ei gadarnhau gan y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams: https://llyw.cymru/dull-cymru-o-ymdrin-chymwysterau-yn-2021-yn-cael-ei-gadarnhau-gan-y-gweinidog-addysg-kirsty

 

Wedi ei bostio ar 12/11/2020

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy