Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Gwaith haearn addurniadol yn cael ei osod

Gwaith haearn addurniadol yn cael ei osod


Summary (optional)
start content

Gwaith haearn addurniadol yn cael ei osod

Mae’r gwaith yn parhau ar adeiladu pier newydd ym Mae Colwyn, gyda chontractwyr yn gosod y paneli gwaith haearn addurnol.

Dywedodd y Cynghorydd Brian Cossey, Cadeirydd y Bwrdd Prosiect “Mae wedi bod yn ddifyr gweld y pier newydd yn ffurfio dros y misoedd diwethaf, ac mae’n gyffrous iawn gweld peth o’r gwaith haearn addurniadol yn cael ei osod.  

“Mae cynghorwyr a swyddogion Conwy wedi gweithio’n galed dros sawl blwyddyn i gyrraedd y pwynt hwn ac rydym yn falch fod y prosiect yn dod yn ei flaen yn dda a’i fod yn agos at orffen.”

O’r 99 panel haearn addurniadol oddi ar yr hen bier, llwyddwyd i adfer 74 ohonynt a chânt eu defnyddio ar y pier newydd.

Mae’r holl bileri lampau wedi cael eu hadnewyddu hefyd, a dim ond eu seiliau a’u pen colofnau sydd wedi eu hail-fwrw (i’r dyluniad gwreiddiol).

Mae’r lliwiau ar gyfer y gwaith haearn addurniadol wedi eu cymryd o ganlyniadau dadansoddiad paent oedd yn dyddio’r cynllun lliwiau i 1934, a hynny’n cyfateb i adeiladu’r trydydd pafiliwn yn y flwyddyn honno.

Mae disgwyl i’r gwaith ar y pier newydd gael ei gwblhau erbyn diwedd y gwanwyn.

Wedi ei bostio ar 05/02/2021

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy