Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Dirprwy Weinidog yn Agor Hwb yr Hen Ysgol yn Swyddogol

Dirprwy Weinidog yn Agor Hwb yr Hen Ysgol yn Swyddogol


Summary (optional)
start content

Dirprwy Weinidog yn Agor Hwb yr Hen Ysgol yn Swyddogol

Mae’r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi agor y cyfleusterau iechyd a lles newydd yn Llanrwst yn swyddogol.

Mae Hwb yr Hen Ysgol yn darparu gwasanaethau iechyd a lles er mwyn helpu pobl leol i aros yn iach.

Croesawyd Julie Morgan AC gan y Cynghorydd Peter Lewis, a chafodd ei thywys o amgylch y cyfleusterau a’r gweithgareddau newydd sy’n cael eu cynnal yno. Nod y cyfleusterau yw cefnogi trigolion Conwy wledig i gadw'n iach a gwella ar ôl cyfnodau o salwch.

Dywedodd Julie Morgan, Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, “Mae’n bleser bod yma i agor Hwb yr Hen Ysgol yn swyddogol. Mae’r hwb iechyd a lles hwn yn enghraifft wych o’r cyfleusterau integredig y gellir eu darparu pan mae pobl a sefydliadau yn dod at ei gilydd gyda’r un weledigaeth ac ymrwymiad i gefnogi cymunedau yng Nghymru.”

Mae’r prosiect wedi golygu trawsnewidiad llwyr i Hen Dŷ’r Ysgolfeistr a’r adeiladau cyffiniol ar Ffordd Tan yr Ysgol yn Llanrwst; mae’n ddatblygiad mewn partneriaeth rhwng Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Llywodraeth Cymru a Chymdeithas Tai Clwyd Alun.

Meddai'r Cynghorydd Louise Emery, Aelod Cabinet Conwy: “Rwyf yn falch iawn bod y Dirprwy Weinidog wedi gallu dod i weld y cyfleusterau arbennig hyn yn Hwb yr Hen Ysgol; mae’r safle’n hyrwyddo ac yn gwneud y mwyaf o les, sy’n adlewyrchu ein nod o ddarparu’r amgylchedd iawn i drigolion Conwy fyw’n ddiogel, iach ac annibynnol.”

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi sicrhau cyllid gan Gronfa Gofal Integredig Llywodraeth Cymru tuag at yr agwedd o iechyd a lles yn natblygiad Hwb yr Hen Ysgol sydd wedi’i ddarparu mewn partneriaeth â Chymdeithas Tai Clwyd Alun.

Dywedodd Clare Budden, Prif Swyddog Gweithredol Clwyd Alun: “Rydym yn falch iawn o weithio mewn partneriaeth â’r Awdurdod Leol ar y cynllun arloesol hwn.”

 

Caiff adnodd hamdden iechyd a lles gwledig Hwb yr Hen Ysgol ei reoli gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.
Mae’r rhandai yn Yr Hen Ysgol yn cael eu rheoli gan Gymdeithas Tai Clwyd Alun.

Gwybodaeth am Hwb yr Hen Ysgol:
• O fewn y tri mis cyntaf, fe wnaeth yr Hwb gofrestru 87 o aelodau Ffit newydd.
• Mae dros 4000 wedi mynychu'r Hwb, gan gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau.
• Mae dros 1400 wedi mynychu un o’r 12 o ddosbarthiadau ffitrwydd a gaiff eu harwain gan hyfforddwyr a'r 3 dosbarth ffitrwydd rhyngweithiol a gaiff eu cynnal yn wythnosol.
• Cynhelir 3 dosbarth drwy’r cynllun atgyfeiriad gan Feddyg Teulu yn ogystal â 4 ymgynghoriad Meddyg Teulu yr wythnos, ac maent wedi dechrau cynnal sesiynau adsefydlu’r ysgyfaint a’r galon yn yr ystafell ffitrwydd a dosbarth atal codymau yn y Stiwdio Weithgareddau.
• Mae’r clwb cyfeillion yn cyfarfod unwaith y mis, yn ogystal â grŵp canu, cynhelir dosbarthiadau dawnsio ar nos Lun ac mae'r grŵp U3A hefyd yn cynnal grŵp dawnsio bob yn ail wythnos ar fore dydd Mawrth.

Linc i tudalen we Hwb yr Hen Ysgol 

Wedi ei bostio ar 14/06/2019

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy