Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Dyfarnu contract Canolfan Seibiant i Bobl ag Anableddau

Dyfarnu contract Canolfan Seibiant i Bobl ag Anableddau


Summary (optional)
start content

Dyfarnu contract Canolfan Seibiant i Bobl ag Anableddau

Mae’r contract i adeiladu’r Ganolfan Seibiant newydd i Bobl ag Anableddau ynghyd â Chaffi, Siop a Chyfleusterau Cefnogi ym Mron y Nant, Ffordd Dinerth, Bae Colwyn wedi’i ddyfarnu i Wynne Construction Ltd.

Mae Bron y Nant, ger Amlosgfa Bae Colwyn, yn cael ei ddatblygu’n Gyfleuster Seibiant i Bobl ag Anableddau gyda chanolfan ddydd Gofal Cymhleth ar y safle uchaf.

Bydd y Cyfleuster Seibiant i Bobl ag Anableddau yn darparu pum rhandy wedi'u dodrefnu, gofod cymunedol a llety i staff cymorth ar gyfer pobl y mae ganddynt anghenion cefnogi o ran anableddau. Bydd y ganolfan ddydd Gofal Cymhleth yn darparu gwasanaethau seibiant dyddiol i bobl ag anghenion cymhleth.

Ar y safle isaf, datblygir Meithrinfeydd Bryn Euryn er mwyn darparu caffi, siop ac ardal gwerthu planhigion, a bydd y mynedfeydd i’r fynwent a’r meithrinfeydd yn cael eu hintegreiddio.

Bydd Wynne Construction Ltd yn cyrraedd y safle ar 26 Ebrill a disgwylir i’r gwaith o adeiladu’r Ganolfan Seibiant i Bobl ag Anableddau, a’r Caffi, y Siop a’r Cyfleusterau Cymorth gymryd tua 60 wythnos.

Bydd y gwaith yn costio £5.5miliwn, ac fe’i hariennir drwy Gronfa Gofal Integredig Llywodraeth Cymru a benthyca darbodus.

 

Wynne Construction Ltd. www.wynneconstruction.co.uk

Dyfarnu’r contract: Democratiaeth Lleol Conwy : Agenda ar gyfer Y Cabinet Dydd Mawrth 9 Mawrth 2021, 2.00 pm

Cais Cynllunio: 0/46853. Eitem 650e: Democratiaeth Lleol Conwy : Agenda ar gyfer Pwyllgor Cynllunio Dydd Mercher 8 Ionawr 2020, 2.00 pm

 

Wedi ei bostio ar 21/04/2021

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy