Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Diweddariad Gwasanaethau Anabledd

Diweddariad Gwasanaethau Anabledd


Summary (optional)
start content

Diweddariad Gwasanaethau Anabledd

Mae Gwasanaeth Anabledd Conwy wedi bod yn gweithio gyda phartneriaid Livability, CREST a Conwy Connect i ailagor gwasanaethau dydd, cyfleoedd gwaith, a chlybiau.

  • Bydd Canolfan Riviere yn ailagor ar 14 Medi.
  • Bydd Canolfan Marl yn ailagor ar 15 Medi
  • Bydd prosiectau Cyfleoedd Gwaith Conwy yn ailagor safleoedd yn raddol o 16 Medi
  • Mae Livability yn bwriadu ailagor ar 14 Medi
  • Bydd Drama Menter Conwy Connect yn ailgychwyn ar 8 Medi
  • Bydd CREST hefyd yn agor i ddefnyddwyr gwasanaeth y mis hwn

Mae ein gwasanaethau wedi’u seilio mewn adeiladau ac mae angen i ni barhau â chadw pellter cymdeithasol, felly ni fyddwn yn gallu cynnig y lefel lawn o wasanaethau ar unwaith.

Ers i’n gwasanaethau gau, mae ein defnyddwyr gwasanaeth a’u teuluoedd wedi dangos gwytnwch a dealltwriaeth eithriadol, ac maent bellach yn gweithio gyda ni i sicrhau ein bod yn gallu cadw pawb yn ddiogel pan fyddwn yn ailagor. Diolch i'n rheolwyr a'n staff sydd wedi bod yn gweithio'n galed i baratoi gwasanaethau ac adeiladau i bobl ddychwelyd.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â: disabilityadmin@conwy.gov.uk neu 01492 575374.

Wedi ei bostio ar 07/09/2020

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy