Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Peidiwch â cholli'ch hawl i bleidleisio

Peidiwch â cholli'ch hawl i bleidleisio


Summary (optional)
start content

Peidiwch â cholli'ch hawl i bleidleisio

Y Cyngor yn annog trigolion lleol i ymateb i'r canfasio blynyddol.

Mae Ffurflenni Ymholiad Aelwyd ar hyn o bryd yn cyrraedd y stepen drws ar draws y fwrdeistref sirol.

Y nod yw sicrhau bod y gofrestr etholiadol yn ddiweddar; gwneud i drigolion wirio bod y wybodaeth sy'n ymddangos ar y gofrestr etholiadol ar gyfer y cyfeiriad hwnnw yn gywir, ac os nad ydyw, sicrhau eu bod yn gwneud unrhyw newidiadau angenrheidiol fel nad oes unrhyw un yn colli ei hawl i bleidleisio; ac i nodi unrhyw rai nad ydynt wedi cofrestru fel eu bod yn cael anogaeth i wneud hynny.

Dwedodd Iwan Davies, Swyddog Cofrestru Etholiadol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy: “Bydd angen i unrhyw un sydd eisiau pleidleisio gofrestru i wneud. I sicrhau eich bod yn cael lleisio eich barn yn yr etholiad nesaf, gwiriwch y ffurflen pan mae hi'n cyrraedd.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn ymateb cyn gynted ag y gallwch, ac anogwch bawb rydych chi'n eu hadnabod i wneud yr un fath, fel na fydd angen anfon llythyr atgoffa atoch chi. Y llynedd bu’n rhaid i’r Cyngor wario bron i £10,000 ar anfon llythyrau atgoffa a danfon canfaswyr i dai lle nad oedd y preswylwyr wedi ymateb i’r ffurflen.

Ymatebwch erbyn 5 Medi hyd yn oed os nad oes unrhyw newidiadau. Mae’n hawdd ac yn sydyn i’w wneud ar-lein, dros y ffôn neu drwy’r post gan ddefnyddio’r cod diogelwch a ddarperir - mae manylion llawn ar y Ffurflen.

Gall unrhyw un sydd ag unrhyw gwestiwn gysylltu â thîm etholiadol Conwy ar etholiadol@conwy.gov.uk neu dros y ffôn 01492 576051/2.

Wedi ei bostio ar 12/08/2019

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy