Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Peidiwch â cholli'ch hawl i bleidleisio

Peidiwch â cholli'ch hawl i bleidleisio


Summary (optional)
start content

Peidiwch â cholli'ch hawl i bleidleisio

Cyngor yn annog trigolion lleol i ymateb i'r canfasio blynyddol

Yn sgil yr etholiadau Llywodraeth Leol ym mis Mai eleni daeth llawer o newidiadau i Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.

Mae dros hanner y cynghorwyr a etholwyd i wasanaethu ar y Cyngor yn newydd i’r rôl ac mae dros 40% o’n cynghorwyr yn ferched, dwbl y nifer blaenorol.

Roedd y canlyniadau’n agos iawn mewn rhai wardiau gyda’r enillydd mewn un ardal ar y blaen o ddim ond 7 pleidlais.

Felly mae eich pleidlais chi’n cyfrif.

Anfonwyd Ffurflenni Ymholiad Aelwyd at drigolion ar draws y fwrdeistref sirol naill ai drwy e-bost neu’r post (yn dibynnu ar y dewis a nodwyd eisoes)

Y nod yw sicrhau bod y gofrestr etholiadol yn gyfredol drwy ofyn i bobl wirio’r wybodaeth sydd gan y Cyngor m eu haelwyd nhw,  ac os nad yw’n gywir, eu bod yn gwneud y newidiadau angenrheidiol fel nad oes unrhyw un yn colli eu hawl i bleidleisio.

Meddai Iwan Davies, Swyddog Canlyniadau Conwy: “Mae’n rhaid i unrhyw un sydd eisiau pleidleisio fod wedi’u cofrestru i wneud hynny. Er mwyn sicrhau bod gennych hawl i bleidleisio yn yr etholiad nesaf, gwiriwch y ffurflen ac ymatebwch cyn gynted ac y gallwch, ac anogwch pobl eraill i wneud yr un fath.”

Os nad ydych wedi gwneud yn barod, atebwch hyd yn oes os nad oes unrhyw beth wedi newid.  Mae gwneud hyn yn gyflym ac yn hawdd ar-lein, dros y ffôn neu drwy’r post gan ddefnyddio’r cod diogelwch a ddarperir - mae’r manylion llawn ar y ffurflen.

Gall unrhyw un sydd ag unrhyw gwestiwn gysylltu â thîm etholiadol Conwy ar etholiadol@conwy.gov.uk neu ffonio 01492 576051/2.

Wedi ei bostio ar 15/08/2022

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content