Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Peidiwch â cholli'ch Taliad dan y Cynllun Cymorth Costau Byw

Peidiwch â cholli'ch Taliad dan y Cynllun Cymorth Costau Byw


Summary (optional)
start content

Peidiwch â cholli'ch Taliad dan y Cynllun Cymorth Costau Byw

Mae dros 90% o drigolion Conwy sy’n gymwys am daliad dan y Cynllun Cymorth Costau Byw wedi cael eu £150, naill ai’n syth i’w cyfrif banc neu wedi ei gasglu fel arian parod o Swyddfa’r Post.

Ond mae yna rai trigolion yr anfonwyd llythyrau atyn nhw gyda gwybodaeth am sut i gasglu’r taliad o Swyddfeydd Post yn dal heb wneud hynny, ac mae’r Cyngor eisiau eu hatgoffa i beidio â cholli eu cyfle.

Meddai’r Cynghorydd Mike Priestley, yr Aelod Cabinet Cyllid, Refeniw a Budd-daliadau, “Mae cyllidebau cartrefi yn parhau i ddod o dan bwysau, ac rydym yn annog pawb sy’n gymwys i gael y taliad hwn o £150 i wneud yn siŵr nad ydyn nhw’n colli eu cyfle.”

Mae’r Taliad Costau Byw yn cael ei roi i drigolion ag eiddo ym Mandiau Treth y Cyngor A i D, ac i’r unigolion hynny a oedd yn derbyn cymorth drwy Gynllun Gostyngiadau Treth y Cyngor ar 15 Chwefror 2022, waeth beth fo band prisio’r eiddo. Dylai unrhyw un sy’n dod o fewn y categorïau hyn nad ydyn nhw wedi cael gwybodaeth am y taliad ffonio 01492 576607.

Wedi ei bostio ar 11/08/2022

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content