Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Don't miss out on the Summer Reading Challenge at Conwy County Libraries

Peidiwch â methu Sialens Ddarllen yr Haf yn Llyfrgelloedd Sir Conwy


Summary (optional)
start content

Peidiwch â methu Sialens Ddarllen yr Haf yn Llyfrgelloedd Sir Conwy

Mae Sialens Ddarllen yr Haf gan yr Asiantaeth Ddarllen yn weithredol yn llyfrgelloedd Sir Conwy.

Mae Her Ddarllen yr Haf yn gwahodd plant 4-12 oed i fenthyg chwe llyfr o'r llyfrgell a'u darllen dros wyliau’r haf, a gallant gymryd rhan yn rhad ac am ddim. Mae oddeutu 1,400 o blant eisoes wedi’u cofrestru yn Sir Conwy. Gan fod yr her yn cael ei gynnal tan ddydd Sadwrn 14 Medi, mae digon o gyfle i ymuno a chasglu medal.

Mae Sialens Ddarllen yr Haf eleni, sef ‘Ras Ofod’, yn cyflwyno’r teulu Rockets i blant, sef teulu sydd yn byw ar orsaf lloeren yn y gofod. Pan fydd llyfrau’n dechrau diflannu o Lyfrgell y Lleuad, mae’r teulu cychwyn ar gennad i'w hachub rhag estroniaid.

Fel rhan o Sialens Ddarllen yr Haf, bydd y plant yn derbyn ffolder cenhadaeth ‘Ras Ofod’ a bydd modd iddynt gasglu sticeri wrth iddynt orffen pob llyfr, ynghyd â medal a thystysgrif pan fyddant yn cwblhau’r sialens. Bydd enwau pob plentyn yn Sir Conwy sy’n cyflawni’r Her erbyn 28 Awst yn cael eu rhoi mewn raffl fawr i ennill tocynnau i weld “Tom Gates Live on Stage” yn Venue Cymru ym mis Medi.

Gall y plant hefyd fewngofnodi i wefan yr Asiantaeth Ddarllen i gymryd rhan mewn gemau a chystadlaethau.

Dywedodd y Cynghorydd Mark Baker, Aelod Cabinet Treftadaeth a Diwylliant Conwy, “Mae Sialens Ddarllen yr Haf yn boblogaidd iawn yn Sir Conwy, ac mae’n gyfle gwych i blant ddarganfod y gweithgareddau a’r adnoddau sydd ar gael yn eu llyfrgell leol".

I gael rhagor o wybodaeth ewch i: Am ragor o wybodaeth ewch i www.conwy.gov.uk/llyfrgell neu cysylltwch â'ch llyfrgell leol. Ewch i wefan Sialens Ddarllen yr Haf yma: www.summerreadingchallenge.org.uk

www.facebook.com/LlyfrgelloeddConwyLibraries

www.summerreadingchallenge.org.uk

Wedi ei bostio ar 22/08/2019

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy