Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Peidiwch â cholli'ch cyfle i roi eich barn

Peidiwch â cholli'ch cyfle i roi eich barn


Summary (optional)
start content

Peidiwch â cholli'ch cyfle i roi eich barn

Bydd yr ymgynghoriad ar y Cynllun Datblygu Gwledig yn cau ar 20 Medi. 

Rhaid adolygu Cynllun Datblygu Lleol Conwy bob pedair blynedd, ac mae’r ymgynghoriad hwn yn rhan allweddol o’r broses adolygu. 

Dros y ddwy flynedd ddiwethaf mae’r cyhoedd wedi cael gwahoddiad i gyflwyno eu safbwyntiau ar y strategaeth a ffefrir o ran y CDLl, sy'n cynnwys manylion mannau allweddol; graddfa’r newid; safleoedd sy'n allweddol o ran darparu'r CDLl; yr isadeiledd sydd ei angen, yn ogystal â gwybodaeth ar sut y bydd y CDLl yn cael ei weithredu a'i ddarparu.

Dywedodd y Cynghorydd Charlie McCoubrey, Aelod Cabinet Conwy sydd â chyfrifoldeb dros Bolisi Cynllunio, “gyda dim ond wythnos ar ôl i roi eich barn, peidiwch â methu’r cyfle hwn i ddylanwadu ar ddyfodol eich cymuned.”

Mae’n bosibl cymryd rhan mewn sawl ffordd:

  • Ar-lein ar www.conwy.gov.uk/CDLlN
  • Gellir gweld copïau yn swyddfeydd Bodlondeb a Choed Pella
  • Gellir gweld copïau mewn Llyfrgelloedd

Mae manylion llawn yr ymgynghoriad ar y Cynllun Datblygu Lleol Newydd ar gael ar: www.conwy.gov.uk/CDLlN

Cymerwch ran a chyflwynwch eich barn erbyn 20 Medi 2019.

Wedi ei bostio ar 13/09/2019

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy