Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Doors Open to Conwy's Architectural Treasures

Agor Drysau i Drysorau Pensaernïol Conwy


Summary (optional)
start content

Agor Drysau i Drysorau Pensaernïol Conwy

Bydd nifer o adeiladau hanesyddol, gerddi a lleoliadau diddorol ac anarferol ledled Conwy ar agor i’r cyhoedd yn rhad ac am ddim yn ystod mis Medi.

Fel rhan o gynllun ‘Drysau Agored’ CADW, bydd 26 o adeiladau a lleoliadau ledled Conwy yn agor eu drysau i'r cyhoedd, fel rhan o raglen flynyddol sy'n dathlu treftadaeth bensaernïol Cymru. Bydd digonedd i’w wneud o amgylch y Sir yn ystod mis Medi fel rhan o gynllun Creu Conwy, sef strategaeth ddiwylliant Sir Conwy. Gallwch ddarganfod perfformiadau a gosodiadau mewn nifer o eiddo, llyfrgelloedd a mannau agored sy’n rhan o gynllun Drysau Agored drwy ymweld â www.diwylliantconwy.com.

Drwy gydol mis Medi, cynhelir digwyddiadau a gweithgareddau mewn lleoliadau ar draws y sir, gyda chyfleoedd i drigolion lleol ac ymwelwyr gael blas ar hanes a threftadaeth yr ardal. Mae lleoliadau eleni’n cynnwys Canolfan Gelf Gymunedol TAPE, Hen Golwyn. Mae TAPE yn elusen gofrestredig sy’n cynnig prosiectau celf a’r cyfryngau’n rhad ac am ddim. Yn ystod ‘Drysau Agored’ bydd TAPE yn cynnal gweithdai blasu’n rhad ac am ddim, er enghraifft ‘Ddoe a Heddiw’ sy’n sesiwn am dreftadaeth leol a gynhelir ar Fedi 22.

Dywedodd y Cynghorydd Aaron Wynne, Aelod Cabinet Diwylliant a Hamdden: 

“Gyda mynediad arbennig at rai o adeiladau mwyaf prydferth y sir, mae prosiect Drysau Agored yn annog ymwelwyr i ddarganfod trysorau unigryw gorffennol Conwy. Rwy’n meddwl y bydd pobl yn mwynhau darganfod y safleoedd hanesyddol a’r hanesion newydd sydd ar garreg eu drws.”

Mae manylion yr atyniadau a fydd ar agor fel rhan o gynllun ‘Drysau Agored’ wedi’u cyhoeddi mewn taflen a gynhyrchwyd gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy. Mae copïau ar gael o Ganolfannau Croeso a safleoedd treftadaeth ar draws Conwy.Gallwch lawrlwytho’r daflen a chanfod rhagor o wybodaeth am brosiect Drysau Agored yn Diwylliant Conwy | Drysau Agored 2022  or Drysau Agored | Cadw (llyw.cymru).

Gall sefydliadau diwylliannol gofrestru o hyd i gael eu cynnwys yng nghynllun Drysau Agored | Cadw (llyw.cymru) 

Wedi ei bostio ar 07/09/2022

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content