Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Agor drysau i drysorau pensaernïol Conwy a Gwynedd

Agor drysau i drysorau pensaernïol Conwy a Gwynedd


Summary (optional)
start content

Agor drysau i drysorau pensaernïol Conwy a Gwynedd

Ym mis Medi bydd rhwydd hynt i’r cyhoedd ddod i weld nifer o adeiladau, gerddi a mannau hanesyddol diddorol ac anarferol ledled Conwy a Gwynedd yn rhad ac am ddim.

Fel rhan o gynllun ‘Drysau Agored’ CADW, bydd mwy na 50 adeilad ar draws Conwy a Gwynedd yn agor eu drysau i'r cyhoedd fel rhan o raglen flynyddol sy'n dathlu treftadaeth bensaernïol Cymru.

Drwy gydol mis Medi, bydd digwyddiadau a gweithgareddau'n cael eu cynnal mewn lleoliadau ar draws y ddwy sir, gyda chyfleoedd i drigolion lleol ac ymwelwyr gael blas ar hanes a threftadaeth yr ardal. Mae'r rhaglen eleni yn croesawu prosiect ail-ddatblygu Loteri Treftadaeth yn Amgueddfa Penmaenmawr. Bydd yr amgueddfa annibynnol yn agor caffi ac arddangosfa newydd ac yn archwilio byd yr Oes Efydd a‘r cyfnod Neolithig yn yr ardal leol a’r caledi ym mywydau'r chwarelwyr a’u teuluoedd yn yr oes Fictoria.

Dywedodd y Cynghorydd Mark Baker, Aelod Cabinet Cyngor Conwy;

“Mae Drysau Agored yn gyfle gwych i fynd allan ac archwilio'r gorau sydd gan ein dwy sir i'w gynnig mewn treftadaeth bensaernïol. O eglwysi hanesyddol ac amgueddfeydd i erddi a chestyll, mae rhywbeth at ddant pawb. Mae’r rhaglen yn cynnig diwrnod allan gwych i’r teulu cyfan, ac wir yn dangos y cyfraniad mae ein treftadaeth yn ei wneud i’r profiad ymwelwyr yng Nghonwy a Gwynedd.”

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Thomas, Aelod Cabinet Datblygu Economaidd Cyngor Gywnedd:

“Fel rhan o Drysau Agored, bydd hefyd cyfle i ddathlu treftadaeth llechi cyfoethog Gwynedd gyda digwyddiadau'n cael eu cynnal yn rhai o'r safleoedd mwyaf eiconig sydd wedi'u cynnwys yn enwebiad Safle Treftadaeth y Byd Llechi Cymru. Bydd hefyd yn gyfle i weld un o’r unig incleins cario llechi yn y byd ar waith yn Amgueddfa Llechi Cenedlaethol Llanberis”.

Mae manylion yr atyniadau a fydd yn agored fel rhan o ‘Ddrysau Agored’ wedi’u cyhoeddi mewn taflen a gynhyrchwyd ar y cyd gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a Chyngor Gwynedd. Mae copïau ar gael o Ganolfannau Croeso a safleoedd treftadaeth ar draws Conwy a Gwynedd. 

Gallwch lawrlwytho’r daflen a dod o hyd i fwy o wybodaeth am Ddrysau Agored yn www.conwy.gov.uk/drysauagored neu www.ymweldageryri.info. Gall sefydliadau diwylliannol gofrestru o hyd ar gyfer eu cynnwys yn https://cadw.llyw.cymru/ymweld/be-syn-digwydd/drysau-agored
Wedi ei bostio ar 19/07/2019

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy