Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Rhybudd am Drosedd ar Stepen y Drws

Rhybudd am Drosedd ar Stepen y Drws


Summary (optional)
start content

Rhybudd am Drosedd ar Stepen y Drws

Mae Cyngor Conwy yn rhybuddio’r cyhoedd i fod yn ymwybodol o alwyr ffug posibl sydd yn yr ardal.

Cafwyd adroddiad gan drigolyn lleol a ddywedodd fod rhywun sy’n honni ei fod o ‘Galw Gofal’ wedi galw yn ei dŷ yn ddirybudd a gofyn am ddod i mewn i brofi’r Offer Teleofal.

Mae’r Cyngor yn erfyn ar drigolion i beidio â gadael i unrhyw un ddod i mewn i’w cartref, oni bai eu bod yn hollol siŵr bod yr unigolyn yn ddilys ac yn gweithio i sefydliad cyfreithlon. Bydd cwmni dibynadwy yn fodlon cael gwirio eu cymwysterau.

Mae Safonau Masnach yn rhybuddio y gall troseddau ar stepen y drws effeithio ar unrhyw un, ond yn aml mae pobl oedrannus a bregus yn cael eu targedu gan fasnachwyr twyllodrus sy'n cynnig gwasanaethau gwella cartrefi, neu gan alwyr ffug sy'n honni eu bod yn gweithio i’r cyngor neu’r heddlu, yn ofalwyr iechyd, ymchwilwyr marchnad neu’n gwmnïau cyfleustodau a ffonau.

Gall eu hymagwedd a’r hyn y byddan nhw’n ei ddweud fod yn berswadiol ac argyhoeddiadol iawn. Mae’n hawdd cael eich twyllo ganddyn nhw.

Mae’r neges yn un syml – Os oes Amheuaeth, Trowch nhw Ymaith.

Os oes gennych chi unrhyw bryderon am offer teleofal, cysylltwch â Galw Gofal ar 0300 123 66 88.

 

Nodyn: Nid yw Galw Gofal, y Gwasanaeth Monitro Galwadau Rhanbarthol, yn cyflogi cynrychiolwyr i fynd i eiddo i brofi Offer Teleofal, a byddai staff byth yn ymweld ag eiddo heb roi rhybudd ymlaen llaw.  

Wedi ei bostio ar 29/01/2020

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy