Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Draft Housing Support Programme Strategy

Strategaeth Ddrafft y Rhaglen Cymorth Tai


Summary (optional)
start content

Strategaeth Ddrafft y Rhaglen Cymorth Tai

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi cynhyrchu Strategaeth Ddrafft y Rhaglen Cymorth Tai ac yn gofyn am adborth. Mae’r Strategaeth yn nodi sut y bydd y Cyngor yn cefnogi pobl ddiamddiffyn sydd mewn risg o, neu’n profi digartrefedd i’w helpu i gadw eu cartrefi neu ddod o hyd i lety addas.

Gweledigaeth y Rhaglen yw defnyddio agwedd dull rhagweithiol mewn perthynas ag ymyrraeth gynnar ac atal digartrefedd.  Lle na ellir atal digartrefedd, bydd yn helpu i sicrhau bod cymorth a/ neu lety ar gael.

Mae gweithredoedd y Rhaglen hon yn cael ei ariannu gan Grant Cynhaliaeth Tai Llywodraeth Cymru. Bwriad y Grant hwn y darparu ansawdd bywyd gwell i bobl ddiamddiffyn drwy eu cefnogi i gael mynediad a chadw cartref sefydlog ac addas a byw yn annibynnol.

Mae’r Strategaeth hon yn parhau tan 2026, ac yn dangos y gwaith yn nghyd-destun mentrau tai eraill y Cyngor, fel y Cynllun Pontio Ailgartrefu Cyflym a gymeradwywyd yn ddiweddar, ynghyd â gweithio gyda sefydliadau partner.

Mae’r Cyngor yn gwadd sylwadau ar y strategaeth. Ewch i Ymgynghoriad ar Strategaeth Ddrafft y Rhaglen Cymorth Tai - Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Y dyddiad cau ar gyfer sylwadau yw 02/02/23.

Wedi ei bostio ar 17/01/2023

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content