Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Drivers encouraged to be safe around horses

Annog gyrwyr i fod yn ddiogel o amgylch ceffylau


Summary (optional)
start content

Annog gyrwyr i fod yn ddiogel o amgylch ceffylau

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn gweithio gyda Diogelwch Ffyrdd Cymru i amlygu diamddiffynedd ceffylau a marchogion drwy ymgyrch sy’n atgoffa gyrwyr o’u cyfrifoldebau wrth rannu’r ffordd gyda cheffylau.

Mae posteri wedi cael eu gosod mewn 10 ardal wahanol o amgylch Sir Conwy er mwyn atgoffa gyrwyr i yrru’n araf a gadael digon o le wrth fynd heibio ceffylau, yn unol â Rheolau Diweddaraf y Ffordd Fawr.

Dywedodd Teresa Ciano, Cadeirydd y Bartneriaeth, “Mae Diogelwch Ffyrdd Cymru yn ddiolchgar i Gymdeithas Ceffylau Prydain am ddarparu data gwerthfawr trwy’r adran adrodd am ddigwyddiadau ar eu gwefan, bhs.org.uk. Mae hyn wedi helpu i sicrhau y gall y cyngor gael ei leoli lle mae ei angen fwyaf, mewn lleoliadau lle mae damweiniau yn digwydd fwyaf, yn ogystal ag ar lwybrau a ddefnyddir yn aml gan y gymuned marchogaeth.”

Meddai’r Cynghorydd Geoff Stewart, Aelod Cabinet y Gymdogaeth a’r Amgylchedd ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy:  “Rydym yn falch o fod yn rhan o’r ymgyrch hwn i helpu cadw marchogion a cheffylau yn ddiogel ar y ffyrdd.

“Mae’n bwysig bod gyrwyr, yn arbennig mewn ardaloedd mwy gwledig, yn ymwybodol bod ceffylau yn debygol o fod ar y ffordd a’u bod yn eu parchu drwy yrru’n araf a rhoi digon o le iddynt.”

Dywedodd y Gweinidog Newid Hinsawdd gyda chyfrifoldeb dros Gludiant, Julie James: “Yn aml mae modurwyr angen cael eu hatgoffa o’r peryglon i geffylau a marchogion, yn arbennig wrth yrru ar ffyrdd gwledig yn ystod tymor y gwyliau ac rwy’n ddiolchgar i Ddiogelwch Ffyrdd Cymru am gyflwyno’r ymgyrch pwysig hwn.” 

Mae Diogelwch Ffyrdd Cymru yn annog pobl i adrodd am ddigwyddiadau a damweiniau er mwyn ehangu’r wybodaeth am ddigwyddiadau mewn perthynas â cheffylau. Bydd cipio mwy o ddata cywir ar amlder a difrifoldeb digwyddiadau, yn helpu i ganfod tueddiadau a gellir ei ddefnyddio er mwyn amlygu a mynd i’r afael â’r risgiau sy’n wynebu marchogion ar y ffordd yn fwy effeithiol.

Gall ddigwyddiadau hefyd gael eu hadrodd yn gyflym gan ddefnyddio ffôn symudol neu ddyfais llechen, drwy’r ap BHS am ddim Horse i.

Mae lleoliadau’r arwyddion fel a ganlyn:

  1. Valley Road, Llanfairfechan
  2. Mountain Lane, Penmaenmawr
  3. Bwlch Sychnant, Conwy
  4. Meirion Drive, Conwy
  5. Ffordd Bryn Pydew, Pydew
  6. Derwen Lane ger Ysgol y Creuddyn, Bae Penrhyn
  7. B5381 Moelfre, Betws yn Rhos, Abergele
  8. Ffordd Dolwen, Tan y Graig Road, Llysfaen
  9. Llechwedd, Conwy
  10. Tal y Cafn, Graig
Wedi ei bostio ar 01/12/2022

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content