Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Drop In Session – Llanrwst

Sesiwn Galw Fewn - Llanrwst


Summary (optional)
start content

Sesiwn Galw Fewn - Llanrwst

Ydych chi wedi cael eich effeithio gan y llifogydd diweddar ym mis Mawrth?

Ymunwch â Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Cyfoeth Naturiol Cymru, Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru a Dŵr Cymru/Welsh Water mewn sesiwn galw heibio I drafod y llifogydd diweddar ym mis Mawrth. Hoffem dderbyn eich sylwadau.

Lle: Glasdir, Llanrwst

Dyddiad: 25 Ebrill

Amser: 3pm tan 7pm

www.conwy.gov.uk/cy/Spotlight/Press-Releases/Conwy-Valley-Flood-News.aspx

www.conwy.gov.uk/llifogydd

 

 

Wedi ei bostio ar 23/04/2019

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy