Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Cynllun Preswylio'n Sefydlog - Sesiynau Gwybodaeth a Chymorth

Cynllun Preswylio'n Sefydlog - Sesiynau Gwybodaeth a Chymorth


Summary (optional)
start content

Cynllun Preswylio'n Sefydlog - Sesiynau Gwybodaeth a Chymorth

Sesiynau Gwybodaeth a Chymorth ar Y Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE (EUSS)

Mae amser yn prinhau i ddinasyddion yr UE, Ardal Economaidd Ewropeaidd (AAE) neu’r Swisdir, a’u teuluoedd geisio i’r Cynllun Preswylio’n Sefydlog (EUSS) erbyn 30 Mehefin 2021.  

Os nad yw unigolion sydd angen cofrestru yn gwneud hynny cyn 30 Mehefin, gallant golli eu hawl i fyw a gweithio yn y DU a chael mynediad at wahanol wasanaethau cyhoeddus a chymorth.  

Oes angen cyngor am ddim, annibynnol a chyfrinachol arnoch chi neu ddefnyddwyr eich gwasanaeth?  

Dyma wahoddiad i chi i ddwy sesiwn Zoom ar-lein am ddim, a gynhelir gan bum partner darparu gwasanaeth; TGP Cymru, MIND Casnewydd, Cyngor ar Bopeth, Settled a Newfields Law.

Mae’r sesiynau yma yn agored i’r cyhoedd a staff rheng flaen sy’n wynebu’r cyhoedd sydd â diddordeb proffesiynol mewn cefnogi dinasyddion yr UE.

Mae ystod o wasanaethau cynghori am ddim, annibynnol a chyfrinachol ar gael i bawb yn cynnwys gan Cyngor ar Bopeth, Mind Cymru, Newfields Law, Settled a TGP Cymru.

Ymunwch â’r gweminarau mynediad agored am ragor o wybodaeth ynghylch y Cynllun EUSS a’r gefnogaeth sydd ar gael i geisio am statws cyn-sefydlog a statws sefydlog. 

E-bostiwch wgprojects@citizensadvice.org.uk os oes angen cymorth pellach arnoch.

Wedi ei bostio ar 14/06/2021

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content