Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Budd economaidd yn mynd heibio £900 miliwn

Budd economaidd yn mynd heibio £900 miliwn


Summary (optional)
start content

Budd economaidd yn mynd heibio £900 miliwn

Mae budd economaidd twristiaeth yn Sir Conwy wedi mynd heibio’r trothwy £900 miliwn.

Yn ôl ffigyrau’r diwydiant ar gyfer 2018 bu cynnydd o £41 miliwn o’r flwyddyn flaenorol, gan ddod â chyfanswm anrhydeddus o £904 miliwn.

Mae’r adroddiad STEAM diweddaraf hefyd yn datgelu fod Sir Conwy wedi denu 9.39 miliwn o ymelwyr y llynedd, cyfanswm sylweddol i’r sir â’r mwyaf o ymwelwyr yn y Gogledd.

Buddsoddwyd llawer o arian yng Nghonwy er mwyn gwella’r profiad i ymwelwyr, datblygu amrywiaeth ym maes twristiaeth a sicrhau fod yr ardal yn ennill ei phlwyf fel cyrchfan drwy’r flwyddyn.

Meddai’r Cynghorydd Goronwy Edwards, Aelod Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy dros Ddatblygu Economaidd: “Mae’r ffigyrau’n wych, ac mae’n braf ofnadwy i weld ein diwydiant twristiaeth bendigedig yn gwneud mor dda, ac yn amlwg yn bodloni gofynion yr ymwelwyr. Rydym wrth ein boddau’n croesawu pobl i’r sir, a dim ond Caerdydd sy’n cael mwy o ymwelwyr yng Nghymru – rydym ar frig y tabl yng ngogledd Cymru, ac mae hynny’n achos inni ddathlu.”

Mae datblygiadau diweddar ym maes twristiaeth yng Nghonwy wedi gwneud y gorau o gryfderau’r sir, gan bwysleisio harddwch naturiol yr ardal, mor addas ydyw ar gyfer gweithgareddau cyffrous, ansawdd y bwyd a diod, y Safleoedd Treftadaeth y Byd UNESCO gwych, a’r cyfleusterau modern a phroffesiynol yn ein theatrau a neuaddau cynadledda.

Diolch i atyniadau fel Antur Parc Eryri, Anturiaethau Tanddaearol Go Below a Zip World Fforest mae gogledd Cymru wedi dod yn ganolfan ragoriaeth ar gyfer anturiaethau a chyffro. Mae’r amgylchedd naturiol yn ddelfrydol ar gyfer gweithgareddau egnïol sy’n cyffroi’r ymwelwyr a chynnig golygfeydd o brydferthwch naturiol yr ardal ar yr un pryd.

Ar ben hynny, mae ansawdd bwyd a diod yn sir Conwy hefyd wedi cyfrannu at y twf mewn twristiaeth. Cafwyd cydnabyddiaeth genedlaethol o lwyddiant y diwydiant, wrth i’r Times wenwi Gogledd Cymru fel y lle gorau i bobl sy’n hoff o’u bwyd yn 2019, a llawer o gynhyrchwyr yn ennill Gwobrau Gwir Flas yn yr un flwyddyn.

Un o gryfderau pennaf y sir yw ei diwylliant a’i threftadaeth, ac mae’r Cyngor wrthi’n adeiladu Canolfan Ddiwylliant Conwy er mwyn amlygu a hyrwyddo asedau treftadaeth y sir. Bydd y Ganolfan yn agor ei drysau yn hydref 2019, a bydd ymwelwyr yn medru pori drwy gasgliadau’r llyfrgell a threftadaeth, archwilio'r arddangosfeydd; ymchwilio i hanes lleol; neu fwynhau paned o goffi gyda Chastell Conwy yn gwmni.

Mae cynnal digwyddiadau mawr yn y sir wedi denu cynulleidfaoedd newydd i’r ardal hefyd, gan ddod â budd mawr i’r economi. Mae gan Venue Cymru yn Llandudno a Stadiwm Zip World ym Mae Colwyn enw da am ddenu perfformwyr a digwyddiadau chwaraeon o’r radd flaenaf.

O ganlyniad i hyn oll, mae gwerth twristiaeth i’r economi yn sir Conwy wedi cynyddu bron i 5%, gyda chyfanswm y budd economaidd yn £904 miliwn.

Nod Cynllun Rheoli Cyrchfan Conwy yw adeiladu ar y seiliau cedyrn hyn a hyrwyddo ein hasedau unigryw o ran antur, treftadaeth, bwyd a diod a’r amgylchedd naturiol fel bod gwerth twristiaeth i Gonwy yn codi uwchlaw £1 biliwn y flwyddyn.

Linc: Cynllun Rheoli Cyrchfan  

 

Wedi ei bostio ar 19/09/2019

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy