Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Events to offer help and advice for the rising cost of living

Digwyddiadau i gynnig cymorth a chyngor ar gynnydd mewn costau byw


Summary (optional)
start content

Digwyddiadau i gynnig cymorth a chyngor ar gynnydd mewn costau byw

Mae sefydliadau yn dod ynghyd i gynnal dau ddigwyddiad yn Sir Conwy er mwyn cynnig cyngor i drigolion i helpu delio â’r cynnydd mewn costau byw.

Bydd y digwyddiadau yn cael eu cynnal yng Nglasdir, Llanrwst ar Ddydd Mawrth 6 Rhagfyr o 1pm-5pm, ac yng Nghoed Pella, Bae Colwyn ar Ddydd Mawrth 13 Rhagfyr o 10am-2pm.

Bydd staff o dimoedd hawliau lles, tai, lles cymunedol, hamdden, canolfannau i deuluoedd a llyfrgelloedd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yno. Hefyd bydd amryw o sefydliadau yn mynychu a all gynnig cyngor am reoli biliau a chyllid, cynhesu eich cartref a chadw’n gynnes, diogelwch, hyfforddiant a chyflogaeth.

Yn mynychu’r digwyddiadau fydd: Canolbwynt Cyflogaeth Conwy, Cymru Gynnes, Nyth, Cyngor ar Bopeth, Undeb Credyd Cambrian, Dŵr Cymru a Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru. 

Does dim angen archebu lle. Dewch draw gyda’ch cwestiynau neu i gael sgwrs.

Wedi ei bostio ar 30/11/2022

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content