Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Erioed wedi ystyried sut beth ydyw i fyw gyda dementia?

Erioed wedi ystyried sut beth ydyw i fyw gyda dementia?


Summary (optional)
start content

Erioed wedi ystyried sut beth ydyw i fyw gyda dementia?

Am y tro cyntaf bydd tîm Lles Cymunedol Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn croesawu Bws Taith Rhithwir Dementia i Lanrwst a Chyffordd Llandudno.

Y Bws Teithiol yw'r unig ddull gwyddonol a meddygol sydd wedi'i brofi o roi profiad i rywun ag ymennydd iach o sut beth yw byw gyda dementia. 

Trwy roi eu hunain yn esgidiau rhywun sy’n byw gyda dementia, gall gofalwyr a theuluoedd dechrau ddeall y problemau maent yn eu hwynebu o ddydd i ddydd; helpu i newid arferion, lleihau problemau a gwella ansawdd gofal.

Dywedodd Cynghorydd Liz Roberts, Aelod Cabinet Gwasanaethau Oedolion a Chymuned, "Mae’r Daith Rhithwir Dementia yn helpu cyfranogwyr i ddeall beth mae pobl sydd â dementia yn ei brofi bob dydd. Mae’n rhoi cyfle iddynt ddeall beth maent angen ei newid i gadw eu hanwyliaid gartref am gyfnod hirach.

“Yn ystod y daith, caiff cyfranogwyr brofiad o fod yn ddryslyd, yn unig, ar goll ac yn ddiamddiffyn. Dim ond am funudau y mae’r daith yn para, ond i bobl sydd â dementia, dyma sut maent yn byw eu bywydau. Gall y profiad yma newid bywydau pobl sydd â’r afiechyd.”

Bydd y Bws Taith Rhithwir Dementia yn Hafan Gwydir yn Llanrwst ar ddydd Llun 11 Mawrth cyn teithio i Tesco yng Nghyffordd Llandudno ar ddydd Mawrth 12 Mawrth.

Mae yna 72 o lefydd ar gael i ofalwyr, gofalwyr di-dâl, anwyliaid neu gyfeillion pobl sydd yn byw gyda dementia.

I gadw lle, ffoniwch 01492 577449 neu anfonwch e-bost i arosyniach@conwy.gov.uk.

Wedi ei bostio ar 22/02/2019

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy