Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Lansio Cynllun Peilot Dysgu Cymraeg Newydd a Chyffrous

Lansio Cynllun Peilot Dysgu Cymraeg Newydd a Chyffrous


Summary (optional)
start content

Lansio Cynllun Peilot Dysgu Cymraeg Newydd a Chyffrous

Bydd staff Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn gallu manteisio ar gynllun Dysgu Cymraeg arloesol, diolch i bartneriaeth newydd gyda’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol.

Bydd Menna Morris, tiwtor profiadol gyda darparwr cwrs y Ganolfan, Dysgu Cymraeg Gogledd Orllewin, sy’n cael ei weinyddu gan Brifysgol Bangor, yn gweithio llawn amser gyda’r Cyngor fel rhan o’r cynllun blwyddyn.

Mae’r cynllun peilot yn rhan o raglen ‘Cymraeg Gwaith’ y Ganolfan, sef rhaglen benodol i gryfhau sgiliau Cymraeg mewn gweithleoedd ledled Cymru. 

Bydd ystod o gyrsiau dwys ar gael i staff y Cyngor yn ystod oriau gwaith, naill ai i ddysgu Cymraeg neu i wella eu sgiliau iaith; bydd cyfleoedd mentora a chefnogaeth ar gael hefyd.

Meddai Efa Gruffudd Jones, Prif Weithredwr y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol: “Trwy gydweithio’n agos gyda’r Cyngor mae’n bosib i ni gynnig ystod o gyrsiau Dysgu Cymraeg sydd wedi’u teilwra’n arbennig ar gyfer staff.  Mae’r math yma o gynllunio sectorol yn rhan o lwyddiant ‘Cymraeg Gwaith’, sydd wedi denu dros 13,000 o ddysgwyr ers iddi gael ei lansio yn 2016.”

Wrth sôn am y bartneriaeth newydd, ychwanegodd Dr Ifor Gruffydd, Cyfarwyddwr Dysgu Cymraeg Gogledd Orllewin ym Mhrifysgol Bangor: “Mae’r cydweithio hwn yn gyfle arbennig i sicrhau hyfforddiant dwys o ansawdd uchel i staff y Cyngor.  Bydd yr hyfforddiant yn galluogi’r Cyngor i ddarparu gwasanaethau ehangach yn y Gymraeg, a hynny mewn cyfnod cymharol fyr o amser.”

“Mae hyn yn arbrawf diddorol i'w groesawu ac rydym yn gobeithio y bydd y cyrsiau hyn yn cael effaith gadarnhaol iawn ac yn llawn buddion i ni,” meddai’r Cynghorydd Chris Cater, yr Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am y Gwasanaeth Iaith a Chyfieithu. Rydym ni wedi cydweithio gyda’r Ganolfan yn y gorffennol, ond dyma’r tro cyntaf i ni gael tiwtor yn gweithio llawn amser gyda’r Cyngor – rydym ni’n edrych ymlaen yn fawr at weld y cynllun yn datblygu.”

 

Wedi ei bostio ar 23/07/2019

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy