Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Arian ychwanegol wedi'i gadarnhau ar gyfer ysgolion

Arian ychwanegol wedi'i gadarnhau ar gyfer ysgolion


Summary (optional)
start content

Arian ychwanegol wedi'i gadarnhau ar gyfer ysgolion

Mae Aelod Cabinet Conwy ar gyfer Cyllid, y Cynghorydd Sam Rowlands, wedi rhoi diweddariad i’r Cyngor am gyllideb eleni a chyllid ychwanegol ar gyfer cynnydd ym mhensiynau athrawon. 

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau bod cyllid ychwanegol yn mynd i fod ar gael yn 2019-20 i helpu talu’r costau ychwanegol sy'n gysylltiedig â’r newidiadau i bensiynau a gyhoeddwyd yn flaenorol gan Lywodraeth y DU. 

Y cyllid ychwanegol, ar ben yr hyn a ddisgwylir ar gyfer Conwy, yw £257k.

Dywedodd y Cynghorydd Rowlands: “Gwrandawom ar bryderon ysgolion mewn perthynas â’u cyllidebau, a dyna pam y cytunodd cynghorwyr, pe baem yn derbyn unrhyw gyllid ychwanegol ar gyfer pwysau cyflogau mewn ysgolion, y byddai'n cael ei drosglwyddo’n syth atynt i gefnogi eu cyllidebau.”

“Yn amlwg mae’n siomedig na chawsom y swm llawn i dalu’r costau i gyd, ond mae ein cynlluniau ariannol darbodus yn golygu bod gennym ychydig o gyllid ychwanegol i’w drosglwyddo yn syth i’n hysgolion – ac rwy’n falch o allu cadw at fy addewid.”

 

Wedi ei bostio ar 13/05/2019

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy