Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion First Time Buyer Empty Homes Grant

Grant Cartrefi Gwag i Brynwyr am y Tro Cyntaf


Summary (optional)
start content

Grant Cartrefi Gwag i Brynwyr am y Tro Cyntaf

Ydych chi’n brynwr tŷ am y tro cyntaf sydd â chysylltiad â’r rhan o Barc Cenedlaethol Eryri sydd yn Sir Conwy – yn benodol, Penmachno, Betws-y-coed neu Ddwygyfylchi, neu’n awyddus i brynu cartref yno sydd wedi bod yn wag am chwe mis neu fwy?

Gallai grant newydd o hyd at £25,000 fod ar gael i’r rhai sy’n prynu am y tro cyntaf sy’n bodloni’r meini prawf ac sydd am brynu eiddo sy’n gymwys.

Mae’n rhaid i’r adeilad fod wedi bod yn wag am chwe mis neu fwy, bod o fewn bandiau Treth y Cyngor A i C a bod angen gwelliannau er mwyn iddo fod o safon addas i fyw ynddo. Mae’r grant i gael ei ddefnyddio i helpu gyda’r gost o wella safon yr adeilad i allu byw ynddo, nid tuag at y costau prynu.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn awyddus i glywed gan rai sy’n prynu cartref am y tro cyntaf, neu gan berchnogion adeiladau gwag cymwys sy’n credu y gallai’r cynllun eu helpu i werthu’r eiddo.

Dywedodd y Cynghorydd Charlie McCoubrey, Aelod Cabinet Tai a Rheoleiddio Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, “Rydyn ni’n awyddus i gartrefi gwag gael eu defnyddio fel bod pobl yn gallu byw mewn cartrefi o safon. Mae’r grant yma’n un o nifer o fentrau sydd gan y Cyngor i helpu rhai sy’n prynu. Rydyn ni’n cydnabod bod y meini prawf yn eithaf penodol yn yr achos hwn, ond gallai’r grant helpu pobl yn yr ardal sy’n cael trafferth dod o hyd i’w cartref cyntaf i allu prynu tŷ, a byddai’n golygu bod cartrefi gwag yn cael eu defnyddio eto.”

Mae’r Grantiau Cartrefi Gwag i Brynwyr am y Tro Cyntaf yn cael eu darparu gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy gyda chyllid gan Barc Cenedlaethol Eryri. Mae ceisiadau’n cael eu derbyn tan 27 Ebrill 2020 i ddechrau.

Am ragor o wybodaeth am y cynllun hwn a mwy o help sydd ar gael, os ydych chi’n chwilio am gartref neu’n ystyried beth i’w wneud gydag adeilad gwag, ewch i’r wefan a https://www.conwy.gov.uk/cy/Resident/Housing/Empty-Homes/First-time-buyer-grants.aspx , anfonwch e-bost at strategaethtai@conwy.gov.uk neu gysylltu a’r Tîm Strategaeth Tai ar 01492 574235.


 

Wedi ei bostio ar 12/02/2020

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy