Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Gwaith amddiffyn rhag llifogydd: Valley Road, Llanfairfechan

Gwaith amddiffyn rhag llifogydd: Valley Road, Llanfairfechan


Summary (optional)
start content

Gwaith amddiffyn rhag llifogydd: Valley Road, Llanfairfechan

Gwaith yn dechrau: 12 Tachwedd 2020
Gwaith yn dod i ben: 19 Tachwedd 2020

Rydym yn falch o roi gwybod i chi ein bod yn gwella’r amddiffynfeydd rhag llifogydd ar Valley Road a Mount Road.

Beth sy’n digwydd?
Byddwn yn adnewyddu ceuffos cwrs dŵr ar gornel Valley Road a Mount Road.

Bydd rhan o Valley Road wedi ei chau ar gyffordd Mount Road.  Bydd mynediad i drigolion ac i’r maes parcio trwy ddilyn yr arwyddion ar hyd llwybr y gwyriad.  Bydd mynediad i gerddwyr drwy gydol y cyfnod cau.

Covid-19
Bydd ein contractwr yn cydymffurfio gyda mesurau cadw pellter cymdeithasol. Cadwch eich pellter oddi wrth y gweithwyr, os gwelwch yn dda.

Cwestiynau?
Os byddwch chi angen rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Thîm Cynghori Adran yr Amgylchedd, Ffyrdd a Chyfleusterau ar affch@conwy.gov.uk neu ffonio 01492 575337 i siarad gyda Simon Bisset.

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra.

Diolch i chi am eich amynedd wrth i ni wneud y gwaith hwn.

Wedi ei bostio ar 10/11/2020

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy