Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Chwifio Baner ar gyfer y Gymanwlad

Chwifio Baner ar gyfer y Gymanwlad


Summary (optional)
start content

Chwifio Baner ar gyfer y Gymanwlad

Cafodd baneri’r Gymanwlad eu chwifio ar draws y Deyrnas Unedig, Ynysoedd y Sianel, Ynys Manaw, tiriogaethau tramor y Deyrnas Unedig a gwledydd y Gymanwlad am 10am heddiw [11/03/19] i nodi Diwrnod y Gymanwlad.

Codwyd y faner ym Modlondeb yn Sir Conwy.

Cymerodd awdurdodau lleol a phwysigion dinesig, grwpiau cymunedol ac elusennau ledled Ynysoedd Prydain, ran mewn digwyddiadau a seremonïau codi baner lleol i ddathlu Diwrnod y Gymanwlad.

Mae'r digwyddiad yn galluogi i bobl gymryd rhan yn eu cymunedau lleol ac i ymuno ag eraill ledled y wlad wrth fod yn rhan o ymrwymiad cyhoeddus i’r Gymanwlad, a gwerthfawrogi gwerthoedd y sefydliad a'r cyfleoedd a gynigir i'w ddinasyddion ar draws y byd.

Cafodd Cadarnhad ysgrifenedig arbennig y Gymanwlad ei ddarllen yn uchel ym mhob seremoni cyn codi baner y Gymanwlad.  

Yng Nghonwy, darllenodd y Dirprwy Arglwydd Raglaw, Mrs Jean Bryson, Neges y Frenhines, wedi'i ddilyn gan Gadeirydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, y Cynghorydd Peter Lewis, yn darllen y Cadarnhad.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.flyaflagforthecommonwealth.co.uk

Wedi ei bostio ar 11/03/2019

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy