Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Gwelliannau i Lwybr Troed: Rhodfa Maesdu, A546

Gwelliannau i Lwybr Troed: Rhodfa Maesdu, A546


Summary (optional)
start content

Gwelliannau i Lwybr Troed: Rhodfa Maesdu, A546

Rydym yn gwella’r llwybr troed ar Rodfa Maesdu rhwng Llandudno a Deganwy er mwyn ei wneud yn addas i gerddwyd a beicwyr ei rannu.

Gwaith yn dechrau:   Dydd Mawrth 19 Chwefror 2019
Gwaith yn dod i ben: Dydd Gwener 7 Mehefin 2019

Beth sy’n digwydd?
Rydym yn lledu’r llwybr troed ar ochr orllewinol y ffordd er mwyn creu llwybr aml-ddefnyddiwr i gerddwyr a beicwyr.
Bydd y llwybr yn cychwyn i’r de i ffordd Traeth Deganwy, ac yn mynd hyd at gylchfan yr ysbyty yn Llandudno.
Bydd mynediad at eiddo ar bob amser.

Cwestiynau? 
Os oes arnoch angen mwy o wybodaeth, cysylltwch â Dyfed Thomas ar dyfed.thomas@conwy.gov.uk neu ffoniwch 01492 577188.

Diolch am eich amynedd wrth i ni gwblhau’r gwaith gwella hwn.

 

Tudalen wedi'i diweddaru: 21/05/19

Wedi ei bostio ar 18/02/2019

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy