Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Footpath to school is Incredibly Edible

Llwybr cerdded i ysgol yn Flasus Eithriadol


Summary (optional)
start content

Llwybr cerdded i ysgol yn Flasus Eithriadol

Mae diwrnod plannu cymunedol yng Nghyffordd Llandudno wedi creu gardd fwytadwy ar gyfer plant a rhieni’r ysgol leol a’r gymuned leol ehangach.

Ymunodd staff a disgyblion o ysgol gynradd Ysgol Awel y Mynydd ag aelodau o’r rhwydwaith Incredible Edible ddiwedd y tymor diwethaf i blannu cynnyrch y bydd y gymuned leol yn gallu ei gynaeafu yn ddiweddarach eleni.

Trefnwyd y diwrnod plannu ynghyd â Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy sydd wedi darparu gwlâu plannu wedi eu codi wrth fynedfeydd y rhwydwaith lwybrau i’r ysgol ar gyffordd Pen Dyffryn a Narrow Lane.

“Plannwyd rhai perlysiau a choed ffrwythau i ddechrau, a byddwn yn llenwi gweddill y gwlâu gyda llysiau wrth i’r tymor tyfu ein cyrraedd.” Eglurodd Celia Williams o Incredible Edible. “Mae’r cnydau a gynaeafir ar gael i unrhyw un yn y gymuned i’w mwynhau.”

Dywedodd Nan Davies, athrawes yn Ysgol Awel y Mynydd “Roeddem wrth ein boddau i gymryd rhan yn y sesiwn blannu ac roedd yn wych cael gweithio gydag aelodau o’r rhwydwaith Incredible Edible. Mi wnaeth y plant fwynhau baeddu eu dwylo ac mi gawson nhw’r cyfle i ddysgu cymaint mewn cyfnod byr. Mae’n gynhyrfus cael bod yn rhan o’r prosiect hwn gan ein bod yn gwybod o’n profiad blaenorol fod plant yn elwa gymaint o weithio yn yr amgylchedd – dysgu am bopeth sy’n digwydd ar y daith o’r had i’w bwrdd.”  

Dywedodd y Cynghorydd Donald Milne, Aelod Cabinet dros yr Amgylchedd, Ffyrdd a Chyfleusterau Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, “Mae hwn yn gynllun cymunedol gwerthfawr sy’n dod â phobl ynghyd ac roeddem wrth ein boddau i allu darparu’r gwlâu plannu wedi eu codi. Mae’n wych gallu helpu creu’r amgylchedd cywir i blant gael dysgu am natur a thyfu bwyd, a bod y gymuned yn gallu elwa o gynnyrch a dyfwyd yn ffres.”

I wybod mwy am Incredible Edible Conwy ewch i’w tudalen ar Facebook.

Wedi ei bostio ar 15/01/2019

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy