Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Gwasanaeth Coffa Nid Anghofiaf i Byth Mohonot

Gwasanaeth Coffa Nid Anghofiaf i Byth Mohonot


Summary (optional)
start content

Gwasanaeth Coffa Nid Anghofiaf i Byth Mohonot

Mae Amlosgfa Bae Colwyn yn cynnal gwasanaeth coffa i deuluoedd sydd wedi colli anwyliaid yn ystod y flwyddyn ddwy ddiwethaf.

Mae’r gwasanaeth Nid Anghofiaf i Byth Mohonot yn cael ei gynnal yng Nghapel yr Amlosgfa ddydd Sadwrn 9 Hydref am hanner dydd. Bydd y gwasanaeth dwyieithog yn cynnwys cerddoriaeth, barddoniaeth a chynnau canhwyllau.

“Oherwydd y pandemig cafodd angladdau eu trefnu yn wahanol iawn y llynedd. Bu’n rhaid cyfyngu ar niferoedd mewn gwasanaethau ac nid oedd rhai pobl yn gallu bod yn bresennol”, meddai Victoria Currie, Rheolwr yr Amlosgfa a Mynwentydd. “Roedd arnom ni eisiau rhoi cyfle i deuluoedd ddod at ei gilydd a chofio.”

Mae yna 100 o docynnau ar gael ar gyfer y gwasanaeth. I gael tocyn fe allwch chi naill ai fynd i swyddfa’r Amlosgfa, anfon neges e-bost i gwasanaethauprofedigaeth@conwy.gov.uk neu ffonio 01492 577733.

Wedi ei bostio ar 05/10/2021

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content