Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Yr Hen Swyddfeydd Dinesig wedi'u Gwerthu

Yr Hen Swyddfeydd Dinesig wedi'u Gwerthu


Summary (optional)
start content

Yr Hen Swyddfeydd Dinesig wedi'u Gwerthu

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi cadarnhau bod ei hen safle, y Swyddfeydd Dinesig ym Mae Conwy, wedi’i werthu i fusnes lleol.

Gadawodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy’r safle (a nifer o safleoedd eraill) pan symudodd staff i Goed Pella ym mis Rhagfyr 2018.  

Cafodd rhan o’r safle Dinesig ei werthu ym mis Awst 2021 ar gyfer datblygu tai, a chafodd yr adeilad Dinesig ei hun ei roi ar y farchnad ddiwedd 2021 yn dilyn gwerthiant cynharach aflwyddiannus.

Mae’r Cyngor bellach wedi gwerthu’r adeilad a’i gwrtil i fusnes lleol Gwesty Parc Eirias Ltd.

Dywedodd yr Arweinydd, y Cynghorydd Charlie McCoubrey “Cafwyd trafodaeth ynglŷn â’r gwerthiant yn gynharach eleni, ac roedd y cynghorwyr yn glir eu barn y dylai unrhyw gynigion wella’r safle a bod yn ased ar gyfer adfywio Bae Colwyn, ac roeddent yn gefnogol i’r safle ddod yn westy. O’r herwydd, rydym yn falch fod y prynwyr yn gyfarwydd â’r farchnad leol ac y byddant yn gwneud defnydd o’u profiad ar gyfer y prosiect hwn, rydym yn dymuno pob llwyddiant iddynt ac yn edrych ymlaen at weld eu cynigion yn dwyn ffrwyth.” 

Gweithredodd Savills ar ran y Cyngor ar gyfer gwerthu’r ddau safle, a arweiniwyd gan Jay Duffield, aelod cyswllt yn swyddfa Savills ym Manceinion. Dywedodd Duffield ‘Rydym yn falch iawn o fod wedi sicrhau gwerthiant i’r Ganolfan Ddinesig ar ran y Cyngor, ac rydym yn hyderus y byddant yn sicrhau ailddatblygiad deniadol a chynaliadwy o’r adeilad rhestredig Gradd II’.  

Bydd y cynigion a gyflwynir ar gyfer y safle gan y perchennog newydd yn amodol ar y broses gynllunio arferol.

 

Nodiadau:  Cymeradwyodd Cabinet Conwy warediad rhydd-ddaliad yr Adeilad Dinesig ym mis Ebrill 2022.
Cofnodion y Cabinet 26 Ebrill 2022: Democratiaeth Leol Conwy : Rhaglen a Chofnodion y Cabinet ar gyfer dydd Mawrth, 26 Ebrill 2022 am 10 am

Wedi ei bostio ar 11/11/2022

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content