Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Derbyniwyd cyllid i ymestyn Rhwydwaith Digidol Conwy

Derbyniwyd cyllid i ymestyn Rhwydwaith Digidol Conwy


Summary (optional)
start content

Derbyniwyd cyllid i ymestyn Rhwydwaith Digidol Conwy

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi derbyn £60k i ddatblygu a gwella seilwaith di-wifr digidol cymuned yr ardal.

Bydd yr arian gan Lywodraeth Cymru yn cael ei ddefnyddio i ymestyn y rhwydwaith LoRaWAN mae’r Cyngor wedi’i greu ar draws y sir a bydd hefyd yn darparu Wi-Fi am ddim yng nghanol tref Llandudno.

Drwy ddefnyddio amrywiol gyfleoedd cyllid dros y blynyddoedd diwethaf, mae’r Cyngor wedi sefydlu seilwaith di-wifr digidol a chyfathrebu, sydd am ddim i ysgolion, busnesau, y sector cyhoeddus a’r cyhoedd. 

Mae’r rhwydwaith pellter hir, pŵer isel, ardal eang (LoRaWAN) yn fath o gyfathrebu diwifr sy’n caniatáu casglu data o synwyryddion ar draws y rhwydwaith.   Yna, gall y data gael ei gyflwyno i’r cyngor neu eraill sy’n gwneud penderfyniadau i’w helpu i wneud penderfyniadau hysbys. 

Dywedodd y Cyng Aaron Wynne, Aelod o’r Cabinet sy’n gyfrifol am Dechnoleg Gwybodaeth a Thrawsnewid Digidol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy:  “Hyd yma, rydym wedi bod yn defnyddio’r rhwydwaith hwn i gasglu data ar gyfer lefelau llifogydd a dŵr a mesur awyr iach a thymheredd mewn ysgolion.”

“Rydym yn falch o allu ymestyn y rhwydwaith hwn, fel y gallwn gasglu mwy o ddata i’n helpu i ddeall newid mewn ymddygiad ar deithio llesol, newid hinsawdd, economi, addysg a chludiant. Mae hefyd yn golygu y gall mwy o fusnesau Conwy, yn arbennig yn yr ardaloedd gwledig gael budd o’r dechnoleg hon.”

Dywedodd Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething: “Mae LoRaWAN yn chwyldroi sut y gellir casglu data, ac mae yna bosibilrwydd anferth i’n helpu i wella sut mae gwasanaethau yn cael eu darparu.   Mae’n gallu ein cynorthwyo i wneud penderfyniadau mwy hysbys, o fudd i’n bywydau.

“Rwy’n falch ein bod yn gallu cefnogi Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy i ehangu ei seilwaith diwifr digidol, ac edrychaf ymlaen at weld sut y gellir defnyddio’r synwyryddion bach hyn i wneud gwahaniaeth mawr i breswylwyr, busnesau a chymunedau.”

Mae’r gwaith i ymestyn y rhwydwaith ar y gweill a bwriedir ei gwblhau yn y flwyddyn newydd.  

Wedi ei bostio ar 10/11/2022

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content