Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Canlyniadau TGAU


Summary (optional)
start content

Canlyniadau TGAU

Dywedodd y Cynghorydd Julie Fallon, Aelod Cabinet dros Addysg Conwy: “Llongyfarchiadau i ddysgwyr Conwy ar eu canlyniadau TGAU, a diolch yn fawr iawn i holl athrawon, rhieni a gofalwyr am gefnogi ac annog ein pobl ifanc.

Mae lefel A, AS, TGAU, Tystysgrif Her Sgiliau a Bagloriaeth Cymru wedi cael eu dyfarnu ar sail Graddau Asesiad Canolfan. Teimlwn bod hyn er budd pennaf ein pobl ifanc sydd wedi dangos cadernid sylweddol yn ystod blwyddyn heriol arall.

“Dymunaf yn dda iawn i’n holl ddysgwyr wrth iddynt symud ymlaen mewn addysg, hyfforddiant a gyrfaoedd.”

Wedi ei bostio ar 12/08/2021

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content