Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Ymgynghoriad Casgliadau Gwastraff Gardd

Ymgynghoriad Casgliadau Gwastraff Gardd


Summary (optional)
start content

Ymgynghoriad Casgliadau Gwastraff Gardd

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn gofyn i drigolion roi eu barn ynglŷn a chodi ffi am gasglu gwastraff gardd.

Rydym yn gofyn i breswylwyr roi eu barn ynglŷn â chodi tâl am gasglu gwastraff o’r ardd.

Mae gan Awdurdodau Lleol hawl i godi tâl am gasglu gwastraff o erddi preswylwyr ac mae llawer o gynghorau eisoes yn gwneud hynny, gan gynnwys Gwynedd, Sir Ddinbych a Sir y Fflint.

Mae’r gwasanaeth casglu ac ailgylchu gwastraff o’r ardd yn costio £620,000 y flwyddyn i’r Cyngor ar hyn o bryd a byddem yn disgwyl i’r ffigwr hwn godi y tro nesaf y bydd y gwasanaeth yn mynd allan i dendr. Ni allwn fforddio’r gwasanaeth hwn bellach ac rydym yn ystyried naill ai terfynu’r gwasanaeth neu godi tâl ar breswylwyr i dalu’r costau yn rhannol neu’n gyfan gwbl.

Mae’r ymgynghoriad ar gael ar wefan y Cyngor ac mewn llyfrgelloedd cyhoeddus.  Bydd y Cyngor hefyd yn dosbarthu nifer cyfyngedig o gopiau papur i dai a ddewiswyd ar hap. 

Y dyddiad cau i drigolion roi eu barn yw 5 Ebrill.  Yna gwneir penderfyniad ar ddyfodol y gwasanaeth.

Wedi ei bostio ar 14/03/2019

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy