Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Great Orme Tramway Celebrates 120 Years

Tramffordd y Gogarth yn Dathlu 120 o Flynyddoedd


Summary (optional)
start content

Tramffordd y Gogarth yn Dathlu 120 o Flynyddoedd

Bu Tramffordd y Gogarth yn dathlu ei phen-blwydd yn 120 oed mewn steil ddydd Sul (31/07/22).

Clywodd y teithwyr ddymuniadau pen-blwydd arbennig i’r Dramffordd gan Grïwr y Dref, Billy Baxter, a chawsant eu diddanu gan Fand Tref Llandudno, a ddaeth ar y tram i chwarae “Congratulations” a “Hen Wlad Fy Nhadau”.

Adeiladwyd y Dramffordd ar droad y ganrif ddiwethaf, gyda’r cwmni o Landudno, Thomas & John Owen, yn gwneud y gwaith adeiladu, ac R White & Son o Widnes oedd contractwyr y rheilffordd, peiriannau a thramiau. Ar 31 Gorffennaf 1902, bu’r teithwyr cyntaf a dalodd yn teithio ar y Dramffordd i fyny’r Gogarth, i gyfeiliant Band y Dref yn chwarae “God Save The King”. 

120 o flynyddoedd yn ddiweddarach, mae’r tramiau’n dal i redeg i fyny’r allt. Mae’r Dramffordd, a reolir gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, yn cludo tua 200,000 o bobl ar daith unigryw bob blwyddyn, gan ddringo milltir trwy Barc Gwledig a Gwarchodfa Natur y Gogarth at y copa anhygoel. Fel unig dramffordd a gaiff ei thynnu â chebl sy’n teithio ar ffyrdd cyhoeddus Prydain, mae’r atyniad yn boblogaidd iawn i ymwelwyr â Llandudno.

 

Wedi ei bostio ar 05/08/2022

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content