Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Asesiad o Anghenion Llety Sipsiwn a Theithwyr 2022

Asesiad o Anghenion Llety Sipsiwn a Theithwyr 2022


Summary (optional)
start content

Asesiad o Anghenion Llety Sipsiwn a Theithwyr 2022

Mae’n rhaid i’r Cyngor gynnal Asesiad o Anghenion Llety Sipsiwn a Theithwyr o’r newydd er mwyn asesu anghenion teuluoedd Sipsiwn, aelodau o Sioeau Teithiol a Theithwyr yng Nghonwy am lety yn awr ac yn y dyfodol.

Unwaith y cwblheir yr asesiad a bod Llywodraeth Cymru yn ei gymeradwyo, bydd yn disodli’r un blaenorol a gymeradwywyd yn 2017.

Mae Cynghorau Sir Conwy a Sir Ddinbych yn eich gwahodd i gymryd rhan mewn arolwg i sicrhau ein bod yn gwybod beth yw eich anghenion o ran llety.

  • Ydych chi’n Sipsi, aelod o Sioe Deithiol neu’n Deithiwr?
  • Ydych chi’n byw yng Nghonwy a/neu Sir Ddinbych neu’n aros yma?
  • Ydych chi’n ei chael yn anodd dod o hyd i’r lleoedd iawn i fyw neu aros yng Nghonwy a/neu Sir Ddinbych?

Os YDYCH gallwch gymryd rhan mewn arolwg newydd a fydd yn ein helpu i asesu eich anghenion drwy gysylltu ag Opinion Research Services sy’n cynnal yr arolwg ar ran y cynghorau.

Cysylltwch â Michael Bayliss, Opinion Research Services, ar 07471 267095 neu 01792 535300 neu e-bostiwch Michael.Bayliss@ors.org.uk

 

Wedi ei bostio ar 12/08/2021

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content