Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Hate Crime is Wrong - Report it. Help spread the message during National Hate Crime Awareness Week.

Nid yw Troseddau Casineb yn Iawn – Riportiwch.


Summary (optional)
start content

Nid yw Troseddau Casineb yn Iawn – Riportiwch.

Helpwch i ledaenu’r neges yn ystod Wythnos Genedlaethol Ymwybyddiaeth Troseddau Casineb. 

Mae’r wythnos 9 - 16 Hydref yn Wythnos Genedlaethol Ymwybyddiaeth Troseddau Casineb. Eleni yng Ngogledd Cymru mae’r asiantaethau allweddol yn dod at ei gilydd er mwyn hyrwyddo’r un neges allweddol – ni fydd troseddau casineb yn cael eu goddef yng Ngogledd Cymru!

Trosedd casineb yw lle bydd unigolion yn cael eu targedu am eu hunaniaeth neu'r hyn y bydd rhywun yn ystyried yn wahaniaeth. Gallai fod yn weithred o drais, gelyniaeth neu wahaniaethu. Gallai dioddefwyr fod wedi cael eu bwlio, eu haflonyddu neu eu cam-drin.  Gall hyn ddigwydd yn y gweithle.

Mae troseddau casineb yn difetha bywydau ac yn arwahanu unigolion bregus a chymunedau. Rydym yn gwybod ei fod yn digwydd ond mae’r achosion yn dal i gael eu tan-riportio. Heb i’r achosion hyn gael eu riportio, mae troseddwyr yn rhydd i barhau i ddal ati i droseddu. Rydym am i hyn newid. Rydym am i bawb annog a chefnogi pobl i siarad am droseddau casineb ac yn bwysicaf oll i’w riportio.  

Felly sut allwch chi gefnogi Wythnos Genedlaethol Ymwybyddiaeth Troseddau Casineb? Ein helpu ni i gyfleu’r neges drwy: 

  • Os bydd unrhyw un yn dweud wrthych eu bod wedi dioddef, byddwch yn glust i wrando a cheisiwch eu hannog i riportio’r achos.
  • Os byddwch yn ei weld, riportiwch o.... Does dim rhaid i chi fod yn ddioddefwr er mwyn riportio digwyddiad. 

 Darganfyddwch fwy am droseddau casineb - llyw.cymru/mae-casineb-yn-brifo-Cymru

Dylid riportio Troseddau Casineb drwy ffonio Heddlu Gogledd Cymru ar 101 (999 mewn argyfwng) neu linell gymorth 24 awr Cymorth i Ddioddefwyr am ddim ar 0300 30 31 982.

Mae mwy o wybodaeth ar gael ar-lein yn www.reporthate.victimsupport.org.uk

Wedi ei bostio ar 09/10/2021

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content