Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Dweud eich dweud - Cofrestrwch i bleidleisio

Dweud eich dweud - Cofrestrwch i bleidleisio


Summary (optional)
start content

Dweud eich dweud - Cofrestrwch i bleidleisio

Bydd Diwrnod Etholiadau Seneddol ddydd Iau, 12 Rhagfyr.

Mae gan breswylwyr hyd at 23:59 ar ddydd Mawrth, 26 Tachwedd i gofrestru i bleidleisio os nad ydynt eisoes ar y Gofrestr Etholwyr.

Y dyddiad cau i wneud cais ar gyfer pleidlais drwy'r post yw dydd Mawrth, 26 Tachwedd (17:00hrs) ac ar gyfer pleidleisiau drwy ddirprwy, dydd Mercher, 4 Rhagfyr (17:00hrs).

Dywedodd Iwan Davies, y Swyddog Canlyniadau Gweithredol: “Mae’n hollbwysig bod pobl yn cael y cyfle i gymryd rhan yn yr etholiad hwn, ac yn osgoi colli allan oherwydd nad ydynt ar y gofrestr etholwyr. Mae ein Tîm Gwasanaethau Etholiadol profiadol ar gael i ddarparu cyngor a gwybodaeth i bleidleiswyr.”

Dim ond ychydig o funudau y mae'n ei gymryd i gofrestru ar gyfer pleidleisio, bydd angen eich rhif Yswiriant Gwladol arnoch.

Cofrestrwch ar-lein www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio neu ffoniwch Tîm Gwasanaethau Etholiadol Conwy ar 01492 575570.

Wedi ei bostio ar 05/11/2019

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy