Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Ydych chi wedi gweld rhywun yn cysgu allan yn ddiweddar?

Ydych chi wedi gweld rhywun yn cysgu allan yn ddiweddar?


Summary (optional)
start content

Ydych chi wedi gweld rhywun yn cysgu allan yn ddiweddar?

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn cymryd rhan yn y Cyfrif Cysgu Allan cenedlaethol ac angen cymorth y cyhoedd.

I gael syniad cliriach o faint o bobl sy'n cysgu allan yng Nghymru, mae Llywodraeth Cymru yn cynnal cyfrif un noson ym mis Tachwedd.

Mae Tîm Strategaeth Tai Cyngor Conwy yn cymryd rhan yn y cyfrif hwn, ac yn gofyn i drigolion lleol am wybodaeth i helpu i dargedu’r cyfrif ar y noson.

Gofynnwn i bobl leol gysylltu cyn 31 Hydref os ydyn nhw’n gwybod am unrhyw leoedd y maen nhw wedi gweld neu glywed am bobl yn cysgu allan.  

Pwrpas y cyfrif yw cael gwell dealltwriaeth o faint y broblem a ph’un ai yw’n newid dros amser er mwyn cynllunio polisïau a gwasanaethau yn well.

Dywedodd y Cynghorydd Liz Roberts, Aelod Cabinet Conwy gyda chyfrifoldeb am dai: “Os ydych chi’n gwybod am leoliadau lle mae pobl yn cysgu allan rhowch wybod i ni, fe allech chi wneud gwahaniaeth go iawn. Mae arnom ni angen sicrhau bod maint y broblem yng Nghonwy yn cael ei adlewyrchu yn gywir yn y ffigurau a anfonwn at Lywodraeth Cymru." 

Bydd pawb y byddwn yn eu gweld yn cysgu allan ar y noson yn cael cynnig cymorth. 

Os oes gennych chi wybodaeth am bobl sy'n cysgu allan a all helpu gyda’r cyfrif, ffoniwch (01492) 576274 neu e-bostiwch strategaethtai@conwy.gov.uk neu ysgrifennwch at Strategaeth Tai, Swyddfeydd Dinesig, Bae Colwyn, LL29 8AR neu ewch i www.streetlink.org.uk.

Gall ddinasyddion sy’n pryderu roi gwybod i ni am bobl sy’n cysgu allan drwy gydol y flwyddyn ar Streetlink neu trwy gysylltu â’r tîm digartrefedd yn Datrysiadau Tai Conwy ar 0300 124 0050.

Wedi ei bostio ar 28/09/2018

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy