Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Dweud eich barn ar hawliau tramwy

Dweud eich barn ar hawliau tramwy


Summary (optional)
start content

Dweud eich barn ar hawliau tramwy

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn gofyn i breswylwyr am eu barn ar y Cynllun Gwella Hawliau Tramwy Drafft ar gyfer Conwy, sy’n cynnwys mwy na 16,000km o lwybrau awyr agored yn y sir.

Cyflwynwyd y Cynllun Gwella Hawliau Tramwy ddeng mlynedd yn ôl, i ystyried ffyrdd o wella mynediad i lwybrau ar draws y sir. Bydd y cynllun newydd yn gymwys o 2019 hyd at 2029, ac yn cynnwys llwybrau troed, traciau beicio, cilffyrdd a mannau agored.

“Yn ystod y ddegawd ddiwethaf, rydym wedi gweld newid yn y ffordd mae pobl yn ystyried ymarfer corff a hamdden awyr agored fel elfennau allweddol o wella iechyd," dywedodd y Cyng. Donald Milne, Aelod Cabinet dros yr Amgylchedd. Mae llwybrau teithio llesol a gyflwynwyd yn ddiweddar yn ychwanegu at fwy o gyfleoedd i’r llwybrau beiciau presennol a llwybrau cerdded yr arfordir. Mae argaeledd cynyddol hawliau tramwy a’u mynediad i bawb yn fantais i iechyd a hamdden yn ein cymuned.”

Mae’r cynllun newydd yn canolbwyntio ar sicrhau bod rhwydwaith o hawliau tramwy cyhoeddus yn agored ac ar gael i’w ddefnyddio; gan ddarparu rhwydwaith mwy cysylltiol, mwy diogel a mwy hygyrch sy’n addas ar gyfer pob defnyddiwr; gan hyrwyddo a gwella defnydd o’r rhwydwaith; annog cymunedau i gymryd mwy o ran i reoli hawliau tramwy lleol; a darparu mapiau cyfredol o’r llwybrau.

Mae copïau o’r cynllun ar gael ar wefan y Cyngor ac mae copïau papur ar gael o swyddfeydd y Cyngor ym Mochdre. Gall breswylwyr wneud sylwadau ar y cynllun drwy’r post, e-bost neu ar wefan y Cyngor cyn 17 Mehefin, 2019.

 

 

Wedi ei bostio ar 03/05/2019

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy