Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Dweud eich dweud!

Dweud eich dweud!


Summary (optional)
start content

Dweud eich dweud!

Bydd Diwrnod Etholiadau Senedd Ewrop ddydd Iau, 23 Mai.

Mae gan breswylwyr hyd at 23:59 ar ddydd Mawrth, 7 Mai i gofrestru i bleidleisio os nad ydynt eisoes ar y Gofrestr Etholwyr.

Y dyddiad cau i wneud cais ar gyfer pleidlais drwy'r post yw dydd Mercher, 8 Mai (17:00hrs) ac ar gyfer pleidleisiau drwy ddirprwy, dydd Mercher, 15 Mai (17:00hrs).

Dywedodd Iwan Davies, y Swyddog Canlyniadau Lleol: “Mae’n hollbwysig bod pobl yn cael y cyfle i gymryd rhan yn yr etholiad hwn, ac yn osgoi colli allan oherwydd nad ydynt ar y gofrestr etholwyr.  Mae ein Tîm Gwasanaethau Etholiadol profiadol ar gael i ddarparu cyngor a gwybodaeth i bleidleiswyr.”

Dim ond ychydig o funudau y mae'n ei gymryd i gofrestru ar gyfer pleidleisio, bydd angen eich rhif Yswiriant Gwladol arnoch.

Cofrestrwch ar-lein www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio neu ffoniwch Tîm Gwasanaethau Etholiadol Conwy ar 01492 575570.

Mae rhestr lawn o ymgeiswyr ar gael ar wefan Swyddog Canlyniadau Rhanbarthol Cymru at www.sir-benfro.gov.uk/etholiadau-senedd-ewrop

Wedi ei bostio ar 29/04/2019

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy