Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion High Street and Retail Rate Relief Scheme

Cynllun Rhyddhad Ardrethi y Stryd Fawr a Manwerthu


Summary (optional)
start content

Cynllun Rhyddhad Ardrethi y Stryd Fawr a Manwerthu

Mae nifer o fusnesau manwerthu yn Sir Conwy sydd wedi derbyn eu Rhybuddion Galw am Ardrethi Busnes 2019-20 yn ddiweddar wedi gweld ei fod yn cynnwys rhyddhad newydd.

Ym mis Rhagfyr y llynedd, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru Gynllun Rhyddhad Ardrethi newydd dros dro yn 2019-2020 ar gyfer safleoedd y Stryd Fawr a Manwerthu a ddaw i rym ar 1 Ebrill.

Mae’r cynllun newydd yn darparu rhyddhad hyd at £2,500 i bob safle manwerthu cymwys sydd mewn meddiannaeth ac sydd â gwerth ardrethol o lai na £50,000. 

Mae dros 700 o fusnesau yn Sir Conwy gan gynnwys siopau, tafarndai, bwytai, caffis, siopau trin gwallt a swyddfeydd post yn gymwys. 

Mae Aelod Cabinet Cyllid ac Adnoddau Conwy, y Cynghorydd Sam Rowlands, wedi croesawu’r Cynllun.  “Mae stryd fawr ffyniannus yn dda i fusnesau lleol ac i’n heconomi ac rwy’n falch bod cymaint o fusnesau Conwy yn elwa o’r cynllun hwn gan Lywodraeth Cymru”, meddai.

Mae mwy o wybodaeth ar gael ar wefan y Cyngor www.conwy.gov.uk/nndr

Wedi ei bostio ar 29/03/2019

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy