Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Hanes yn Dod yn Fyw yn Archif Sir Conwy

Hanes yn Dod yn Fyw yn Archif Sir Conwy


Summary (optional)
start content

Hanes yn Dod yn Fyw yn Archif Sir Conwy

Daeth disgyblion Ysgol Morfa Rhianedd, Llandudno i ymweld ag Archifau Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn Llandudno fel rhan o ymgyrch ‘Explore your Archive’ yn ddiweddar.

Dysgodd y plant am agweddau Fictoraidd i Drosedd a Chosb o gofnodion yn yr archif gyda sesiynau hel straeon a gweithgareddau. Aethant i gymeriadau plant o’r Oes Fictoria hefyd a oedd wedi cael eu cofnodi am fod o flaen eu gwell am ddwyn sach o lo a moch cwta.

Fel rhan o gyfres o weithgareddau i ddod â hanes yn fyw gyda staff o Archif Conwy, mewn partneriaeth gyda Prosiect Cyfuno Llywodraeth Cymru, mae plant o ysgolion lleol eraill wedi bod yn archwilio pynciau amrywiol megis gwyliau lan y môr yn Llandudno, a sut beth fyddai mynd i’r ysgol yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg.   Maent wedi dysgu am yr Ail Ryfel Byd hefyd, mewn sesiwn a gynhaliwyd ar y cyd gydag Amgueddfa’r Home Front yn Llandudno.  Mae sesiynau pellach wedi cael eu cynllunio ar gyfer 2019 i archwilio rhagor o straeon o’r Archif.

Dywedodd y Cynghorydd Mark Baker, Aelod Cabinet Gwasanaethau Datblygiad Cymunedol a Rheoleiddio: “Mae’n wych bod plant yn gallu ymweld â’r Archif ac elwa o weithgareddau fel ‘rhain i greu’r amgylchedd iawn i ddysgu a dod a hanes yn fyw mewn modd diddorol a chyffrous.”

Am ragor o wybodaeth am Archif Conwy, gan gynnwys oriau agor, ewch i www.conwy.gov.uk/archifau

Wedi ei bostio ar 14/12/2018

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy