Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Sut fydd Ysgolion yng Nghonwy yn edrych

Sut fydd Ysgolion yng Nghonwy yn edrych


Summary (optional)
start content

Sut fydd Ysgolion yng Nghonwy yn edrych

Heddiw, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi cyhoeddi Cwestiynau Cyffredin i rieni i ddarparu cymaint ag sy’n bosibl o wybodaeth am sut fydd ysgolion yn gweithredu pan fyddant yn ailagor ar 29 Mehefin, yn https://www.conwy.gov.uk/ysgolioncovidcc

Mae’r Aelod Cabinet Addysg, y Cyng Julie Fallon, wedi paratoi fideo i ddangos y trefniadau o ran arwyddion a gosodiad sydd wedi’u rhoi ar waith.

Dywedodd, “Rwy’n ffyddiog bod staff wedi rhoi’r holl drefniadau sydd eu hangen ar waith, a hynny yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru.  Rydym wedi bod yn gweithio’n hynod o agos gydag ysgolion, ac mae staff ysgolion wedi dweud eu bod yn barod i groesawu disgyblion yn ôl.  Mae wedi bod yn gyfnod heriol i deuluoedd a staff a bydd yn hyfryd dod â rhywfaint o normalrwydd yn ôl i bobl ifanc er mwyn iddynt allu dal i fyny â ffrindiau a’u hathrawon cyn gwyliau’r haf.”

Wedi ei bostio ar 22/06/2020

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy