Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Sut wnaethon ni?


Summary (optional)
start content

Sut wnaethon ni?

Bob blwyddyn, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn ysgrifennu Adroddiad Blynyddol i egluro’r cynnydd a wnaed wrth gyflawni blaenoriaethau’r Cyngor.  Mae'r adroddiad yn disgrifio’r hyn y mae'r Cyngor yn ei wneud, sut y mae'r Cyngor yn cael ei ariannu, yn ogystal ag asesu ymhle y mae angen gwneud gwelliannau.

Cymeradwywyd Adroddiad Blynyddol 2017/18 gan y Cyngor ar 18 Hydref 2018. Mae crynodeb o’r Adroddiad Blynyddol ar gael hefyd.

Gallwch lawrlwytho’r adroddiadau oddi ar wefan Conwy yn www.conwy.gov.uk/adroddiadblynyddol Mae copïau o’r adroddiadau hefyd ar gael i’w gweld ym mhrif swyddfeydd a llyfrgelloedd y Cyngor. 

Gallwch ymuno â Sgwrs y Sir i rannu eich safbwyntiau a'ch syniadau ynglŷn â'r Sir neu eich ardal leol.

www.conwy.gov.uk/sgwrsysir

@sgwrsconwyconvo

Wedi ei bostio ar 29/10/2018

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy