Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion If in doubt keep them out!

Os 'da chi'n amau, cadwch nhw allan!


Summary (optional)
start content

Os 'da chi'n amau, cadwch nhw allan!

Mae Swyddogion Safonau Masnach yn rhybuddio preswylwyr i fod yn wyliadwrus o bobl sy’n galw wrth y drws yn honni mai staff y Cyngor ydyn nhw ac yn cynnig grantiau boeleri yn Llanrhos a Llandudno..

Nid yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn cynnal unrhyw ymweliadau o’r fath. Gofynnwch am weld cerdyn adnabod bob amser, a ddylai adnabod staff awdurdodedig yn glir.  Os ydych yn amau, ffoniwch y Cyngor yn uniongyrchol i weld os ydynt yn ddilys a’i peidio.

Os ydych yn bryderus am alwyr digroeso, ffoniwch Safonau Masnach ar 01492 575220 neu’r Heddlu ar 101. Os ydych yn teimlo’n ofnus neu dan fygythiad gan unrhyw werthwr stepen drws dylech gau’r drws a ffonio’r heddlu ar 999.

Ymwelwch â Safle Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ar Facebook @ConwySM

Wedi ei bostio ar 20/11/2020

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy