Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Imagine Colwyn Bay – The launch!

Dychmygu Bae Colwyn – y Lansiad!


Summary (optional)
start content

Dychmygu Bae Colwyn – y Lansiad!

Mae prosiect cyffrous yn sicrhau bod diwylliant, creadigrwydd a chymuned wrth wraidd y gwaith o adfywio Bae Colwyn! Mae’r prosiect yn un o bum cynllun Lle Gwych, Cronfa Dreftadaeth y Loteri yng Nghymru, a bydd yn cael ei lansio’n swyddogol mewn digwyddiad arbennig ar 9 Ebrill.

Bydd y prosiect, sy’n bartneriaeth, yn weithredol tan Fawrth 2021 a bydd yn defnyddio diddordeb yng ngorffennol unigryw y dref i ysbrydoli a chysylltu â phobl drwy raglen arloesol o weithgareddau, arddangosfeydd a digwyddiadau diwylliannol. Bydd y rhain yn cynnwys llwybrau realiti estynedig, animeiddio atgofion pobl, ymchwil cymdeithasol a hanes teuluol a chyfoethogi cyfleoedd ac adnoddau addysg. 

Bydd y lansiad rhyngweithiol, a fydd yn digwydd rhwng 4pm a 7pm yn Theatr Colwyn, yn arddangos peth o’r gwaith anhygoel sydd eisoes wedi ei wneud a thalent creadigol lleol. Fe fydd yna gyfle i osod eich hun yn y llun gyda sgrin werdd, rhoi cynnig ar animeiddio a chymryd rhan mewn realiti rhithwir yn ogystal â dangosiadau ffilm a siaradwyr llawn gwybodaeth. Mae’r digwyddiad yn rhad ac am ddim, ond argymhellir eich bod yn archebu lle drwy’r ddolen hon www.imaginecolwynbaylaunch.eventbrite.co.uk/      

Bydd Dychmygu hefyd yn cefnogi datblygiad Bae Colwyn fel canolbwynt ar gyfer y diwydiannau creadigol. Bydd hyn yn cysylltu’n agos gyda chynlluniau uchelgeisiol The Longman Trust ar gyfer defnyddio adeilad 7 Ffordd Abergele (yr hen Cash & Carry) yn y dyfodol i ddatblygu rhywle sy’n cynnig cyfleoedd arloesol, rhyngweithio a chyflawni ar gyfer busnesau ac unigolion.

Dywedodd Arthur Creber, Cadeirydd grŵp llywio Dychmygu Bae Colwyn ac aelod brwd o Grŵp Treftadaeth Bae Colwyn; ‘Rwy’n gobeithio y gellir defnyddio gwaith cynharach grwpiau lleol a'u casgliadau o adnoddau diwylliannol a threftadaeth fel sbringfwrdd ar gyfer creadigrwydd yn y dyfodol ac ysbrydoli synnwyr o falchder a lle yn y gymuned.”

Estynodd y Cynghorydd Mark Baker, Aelod Cabinet Gwasanaethau Datblygu Cymunedol a Rheoleiddio Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ei gefnogaeth i’r prosiect. Dywedodd: “Mae Dychmygu Bae Colwyn yn gyfle amserol i ddod â’r gymuned ynghyd a dathlu hanes y dref ar y cyd gyda Diwylliant a Threftadaeth ar rheng flaen adfywio cymdeithasol ac economaidd i’r dref.”

Diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, caiff Dychmygu Bae Colwyn ei ariannu drwy gynllun Lle Gwych Cronfa Treftadaeth y Loteri, gyda chyllid ychwanegol gan Gyngor Tref Bae Colwyn, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ac Ardal Gwella Busnes Colwyn.  

Am fwy o wybodaeth am Dychmygu Bae Colwyn cysylltwch â Chydlynydd y Prosiect, Helen Jackson ar 01492 574253 neu e-bostiwch helen.jackson5@conwy.gov.uk

Wedi ei bostio ar 26/03/2019

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy