Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Cyfres insport Ysbrydoledig yn dod i Ogledd Cymru

Cyfres insport Ysbrydoledig yn dod i Ogledd Cymru


Summary (optional)
start content

Cyfres insport Ysbrydoledig yn dod i Ogledd Cymru

Mae’r Gyfres insport sy’n dathlu chwaraeon anabledd yn dod i Gonwy, Gogledd Cymru ddydd Sul 21 Hydref. Mae’r digwyddiad sy’n dod i Barc Eirias yn agored i bobl o bob oedran a lefel gallu, beth bynnag yw eu hamhariad, ac yn rhoi cyfle iddynt gymryd rhan mewn chwaraeon gwahanol.

Mae chwe swyddog datblygu Chwaraeon Anabledd Gogledd Cymru yn trefnu'r digwyddiad lle caiff pobl ar draws Gogledd Cymru eu hannog i gymryd rhan a rhoi cynnig ar gymaint o chwaraeon â phosibl. Bydd dros 20 o chwaraeon cynhwysol gan gynnwys gymnasteg, boccia, pêl-fasged cadair olwyn, rygbi, tennis, seiclo, saethyddiaeth a bydd sesiwn nofio ar gael hefyd.

Dywedodd y Cynghorydd Liz Roberts, Aelod Cabinet Gofal Cymdeithasol ac Iechyd Conwy, “Rydym wrth ein boddau bod y gyfres ranbarthol gyntaf yn cael ei chynnal yng Nghonwy. Mae hawliau a lles pobl anabl yn bwysig iawn i'r Cyngor, ac rydym yn cydnabod yr effaith y gall chwaraeon ac ymarfer corff ei gael ar iechyd a lles pawb. Mae cael digwyddiad cynhwysol fel hwn sy’n dangos y gwaith cydlynol a’r hyn sy’n cael ei gynnig ar draws Conwy a Gogledd Cymru i ehangu chwaraeon anabledd yn rhywbeth yr ydym yn falch iawn ohono, a byddwn yn annog pobl anabl a’u teuluoedd i ymuno â ni ym Mharc Eirias ar gyfer y digwyddiad.”

Mae cyfranogiad yn parhau i dyfu’n sylweddol yng Nghymru. Gyda’i ffocws ar chwaraeon cynhwysol ac ymarfer corff yn y gymuned, m<0}ae Chwaraeon Anabledd Cymru bellach yn cynnig dros filiwn o gyfleoedd y flwyddyn i bobl anabl ar draws Cymru. Mae’r Gyfres insport sy’n teithio ar draws Cymru yn rhan o’r cynnig hwnnw, ac yn darparu cyfle perffaith i bobl roi cynnig ar chwaraeon a darganfod mwy y llawer o glybiau lleol y gallant ymuno â hwy.

Dywedodd Fiona Reid, PSG Chwaraeon Anabledd Cymru “Mae bod â 24 o bartneriaid Corff Llywodraethu sy’n darparu cyfleoedd i dros 700 o blant oedran ysgol a phobl ifanc a 150 o aelodau’r gymuned, yn brawf o’r cryfhad yn yr athroniaeth o gynhwysiant o fewn Chwaraeon Cymru.  Mae hon yn un o gyfres o ddigwyddiadau insport ar draws Cymru, ac nid yn unig y mae'n gyfle gwych i deuluoedd, unigolion a grwpiau ddod draw i ddefnyddio’r cyfleusterau gwych sydd gennym a chael blas ar ystod o weithgareddau gyda chlybiau lleol, mae hefyd yn rhoi'r cyfleoedd i blant, pobl ifanc ac oedolion anabl gael cipolwg ar eu potensial. Mae'r gyfres insport yn bwynt cychwynnol i newid bywydau - boed hynny’n cael ei gymell gan y mwynhad o gymryd rhan neu'r cyffro o fynd ymlaen i gystadlu.”

Mae’r digwyddiad yn rhad ac am ddim a chaiff ei gynnal ar 21 Hydref. Mae croeso i bawb ddod draw a rhoi cynnig ar gymaint o chwaraeon a fynnir. Mae’n gyfle gwych i roi cynnig ar rywbeth newydd, llawn hwyl!

Os ydych eisiau unrhyw wybodaeth bellach, cysylltwch â Mark Richards ar 01492575593/ 07733013004 neu Mark.richards@conwy.gov.uk am fwy o wybodaeth.  

Wedi ei bostio ar 12/10/2018

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy