Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Ymunwch â'r sgwrs a helpu lunio'r dyfodol

Ymunwch â'r sgwrs a helpu lunio'r dyfodol


Summary (optional)
start content

Ymunwch â'r sgwrs a helpu lunio'r dyfodol

Mae Sgwrs y Sir yn dechrau mis nesaf.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn gwahodd y cyhoedd i ymuno â chyfres o sesiynau ar-lein i helpu llywio dyfodol y sir.

Mae’r Cyngor yn gofyn i bobl rannu eu barn ar faterion sy’n bwysig iddynt, er mwyn helpu i osod y blaenoriaethau ar gyfer y 5 mlynedd nesaf. 

  • Beth ddylem ni ganolbwyntio arno? 
  • Beth sy’n bwysig i chi?
  • Sut gallech chi helpu?

Mae’n hawdd ymuno, cofrestrwch a dewiswch sesiwn yn www.conwy.gov.uk/helpuluniordyfodol

Ddim mynediad i’r we neu’r dyddiad yn anghyfleus?  Gallwch hefyd rannu eich barn trwy lenwi holiadur byr a fydd ar gael mewn llyfrgelloedd (ac ar-lein) rhwng 6 Medi ac 18 Hydref 2021

 

Wedi ei bostio ar 09/08/2021

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content